1. Majanduslik toimetulek

Üleilmne eesmärk „Majanduslik toimetulek“ keskendub vaesuse kaotamisele, vähendades seda sotsiaalkaitsesüsteemide tugevdamise, tööhõive ja sissetulekute suurendamise kaudu.

ÜRO tegevuskava 2030 on seadnud eesmärgi vähendada 2030. aastaks vähemalt poole võrra nende meeste, naiste ja laste osatähtsust, kes riikliku määratluse kohaselt kannatavad vaesust mis tahes mõõtmes. Vaesuse kaotamise meetmetena nähakse haavatavate sotsiaalsete rühmade sotsiaalkaitset, sh piisavat toimetulekutoetuste- ja pensionisüsteemi. Oluline on pöörata tähelepanu nende inimeste sotsiaalsele kaitsele, kes elavad sagedaste looduskatastroofide piirkondades (üleujutused, põuad).

Eesti säästva arengu strateegia rõhutab vaesuse kaotamist elanike eri rühmades ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamist, et tagada kõigile Eesti elanikele piisav sotsiaalne kaitse. Eestis ohustab majandusliku toimetuleku raskus ja vaesus enim vanemaealisi, üheliikmelisi leibkondi ning üksikvanemaga või kolme ja enama lapsega leibkondi.

Üleilmne eesmärk „Kaotada kõikjal vaesus mis tahes kujul“ on Eestis seotud elanike sotsiaalset toimetulekut iseloomustavate järgmiste näitajatega:

  • absoluutne vaesus;
  • suhteline vaesus;
  • kodumajapidamiste sääst;
  • suhteline vaesus või sotsiaalne tõrjutus.
Suhtelise vaesuse määr 21,7 %
2018
Kodumajapidamiste säästumäär 11,5 %
2018
Suhtelise vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse määr 24,3 %
2019

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!