Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2024. kuu

Küsimustiku kood: 12062024

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2024

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.11 KB