Rahvaarv

#### kuni ####: arvestuslik rahvaarv
#### kuni ####: prognoositav rahvaarv

Rahvastikuprognoosi eeldused

  • ...
  • ...
  • ...

Vanuserühmad

0–19 20–64 65+ Kokku   VSM*
# # # # # #
# # # 100 %  
* 65+ inimeste arv 100 20-64 inimese kohta.

#

#

#

#

#

#

Autoriõigus: Statistikaamet koostöös Saksa statistikaametiga