Põllumajandus

2010.a põllumajandusloenduse andmed ja 2001.a põllumajandusloenduse EL nõuetele ümberarvutatud andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Noppeid ajaloost: piimatoodang

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Noppeid ajaloost: piimatoodang

Loe edasi

Mullu saadi rekordiline teraviljasaak

pressiteade nr 11

Esialgsetel andmetel oli 2015. aastal teraviljasaak 1 535 300 tonni, mis on 26% suurem kui aasta varem ja teadaolevalt Eesti kõigi aegade suurim, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Piimatoodang vähenes aastaga

pressiteade nr 10

Esialgsetel andmetel toodeti 2015. aastal 773 800 tonni piima, mis oli 4% vähem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks vähenes piimalehmade arv, samas aasta keskmine piimatoodang lehma kohta suurenes.

Diagramm: Piimatoodang lehma kohta, 1994–2015

Loe edasi

Piimatootmise võimalikkusest Eestis

artikkel
Eve Valdvee, Andres Klaus
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 31)
Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.
Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajandusloendused ja põllumajanduse arengu piirkondlikud eripärad

artikkel
Eve Valdvee, Andres Klaus
– Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional Development in Estonia (lk 145)

Kord kümne aasta jooksul korraldavad Euroopa Liidu riigid ja enamik teisi maailma riike põllumajandusloendusi. Ühest küljest võimaldavad põllumajandusloendused saada piirkondlikul tasemel detailsemaid andmeid kui tavastatistika, teisest küljest annavad nad erinevalt tootmisstatistikast põllumajandusest kompleksse ülevaate ning infot ka sellest, kes ja millised on põllumajandustootjad.

Väljaande kaas

Loe edasi