Põllumajandus

2010.a põllumajandusloenduse andmed ja 2001.a põllumajandusloenduse EL nõuetele ümberarvutatud andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Põllumajandus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 101)
Aili Maanso, Ivika Aasa

2016. aastal suurenes kasutatava põllumajandusmaa kogupindala, vähenes veiste ja sigade arv. Põllukultuuride saagid olid väiksemad kui eelnenud aastal. Piima toodeti sama palju kui eelnenud aastal, liha ja mune aga vähem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Munatarbimine suureneb

Statistikablogi
Eve Valdvee

Statistikaameti andmetel tarbitakse Eestis elaniku kohta 235 muna aastas. See on 4,5 muna nädalas, millest 4,3 kulub inimtarbimiseks ja 0,2 muuks otstarbeks. Inimtarbimiseks arvestatud kogused sisaldavad nii kodus kui ka toitlustusasutustes söömist ning välisturistide tarbitud toitu. Muu otstarve sisaldab haudemunaks ja loomasöödaks kasutatud mune.

Munatarbimine suureneb

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv väheneb endiselt

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 84)
Eve Valdvee, Andres Klaus

2013. aastal paistis, et pikka aega kestnud ja kiire põllumajanduslike majapidamiste arvu vähenemine on peatunud, kuid 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esmased tulemused näitavad, et viimase kolme aastaga on majapidamiste arv uuesti vähenema hakanud. Peale selle on paljud majapidamised oma tegevuse ümber korraldanud. Põhjus on piirangud hooldatava püsirohumaa suurusele, kriis piimatootmises ja Aafrika seakatk.

Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv jätkab vähenemist

pressiteade nr 31

2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esialgsetel andmetel oli Eestis 16 700 vähemalt ühehektarise põllumajandusmaaga või põhiliselt müügiks tootvat põllumajanduslikku majapidamist, mida on ligi 2500 majapidamist vähem kui kolm aastat tagasi, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mullune teraviljasaak oli viimase viie aasta väikseim

pressiteade nr 12

Esialgsetel andmetel oli 2016. aastal teraviljasaak 934 100 tonni, mis on viimase viie aasta väikseim teraviljasaak, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Piimatoodangu maht püsis tunamullusel tasemel

pressiteade nr 11

Esialgsetel andmetel toodeti 2016. aastal 781 400 tonni piima, mida oli veidi vähem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks vähenes piimalehmade arv, samas aasta keskmine piimatoodang lehma kohta suurenes.

Piimatoodang lehma kohta, 1994–2016

Loe edasi

Noppeid ajaloost: põllumajandusmaa rendihind

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Loe edasi

Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport

Statistikablogi
Allan Aron

Statistikaameti andmetel eksporditi tänavu kaheksa kuu jooksul Eesti päritolu põllumajandussaadusi ja toidukaupu 470 miljoni euro väärtuses. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenes eksport 3% ehk 14 miljoni euro võrra. Enim on suurenenud teravilja väljavedu.

Loe edasi

Enamik saagist on koristatud

pressiteade nr 110

15. septembriks oli koristatud 91% teravilja, 49% rapsi ja rüpsi ning 50% kartuli kasvupinnast, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Noppeid ajaloost: toiduainete tootmine

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

blogijoonis

Loe edasi