Põllumajandus

2010.a põllumajandusloenduse andmed ja 2001.a põllumajandusloenduse EL nõuetele ümberarvutatud andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Põllumajandus

artikkel
Aili Maanso, Ivika Aasa
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 101)

2016. aastal suurenes kasutatava põllumajandusmaa kogupindala, vähenes veiste ja sigade arv. Põllukultuuride saagid olid väiksemad kui eelnenud aastal. Piima toodeti sama palju kui eelnenud aastal, liha ja mune aga vähem.

Väljaande kaas

Loe edasi

Munatarbimine suureneb

Statistikablogi
Eve Valdvee

Statistikaameti andmetel tarbitakse Eestis elaniku kohta 235 muna aastas. See on 4,5 muna nädalas, millest 4,3 kulub inimtarbimiseks ja 0,2 muuks otstarbeks. Inimtarbimiseks arvestatud kogused sisaldavad nii kodus kui ka toitlustusasutustes söömist ning välisturistide tarbitud toitu. Muu otstarve sisaldab haudemunaks ja loomasöödaks kasutatud mune.

Munatarbimine suureneb

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv väheneb endiselt

artikkel
Eve Valdvee, Andres Klaus
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 84)

2013. aastal paistis, et pikka aega kestnud ja kiire põllumajanduslike majapidamiste arvu vähenemine on peatunud, kuid 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esmased tulemused näitavad, et viimase kolme aastaga on majapidamiste arv uuesti vähenema hakanud. Peale selle on paljud majapidamised oma tegevuse ümber korraldanud. Põhjus on piirangud hooldatava püsirohumaa suurusele, kriis piimatootmises ja Aafrika seakatk.

Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv jätkab vähenemist

pressiteade nr 31

2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esialgsetel andmetel oli Eestis 16 700 vähemalt ühehektarise põllumajandusmaaga või põhiliselt müügiks tootvat põllumajanduslikku majapidamist, mida on ligi 2500 majapidamist vähem kui kolm aastat tagasi, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mullune teraviljasaak oli viimase viie aasta väikseim

pressiteade nr 12

Esialgsetel andmetel oli 2016. aastal teraviljasaak 934 100 tonni, mis on viimase viie aasta väikseim teraviljasaak, teatab Statistikaamet.

Loe edasi