Põllumajandus

2010.a põllumajandusloenduse andmed ja 2001.a põllumajandusloenduse EL nõuetele ümberarvutatud andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Munatarbimine suureneb

Statistikablogi
Eve Valdvee

Statistikaameti andmetel tarbitakse Eestis elaniku kohta 235 muna aastas. See on 4,5 muna nädalas, millest 4,3 kulub inimtarbimiseks ja 0,2 muuks otstarbeks. Inimtarbimiseks arvestatud kogused sisaldavad nii kodus kui ka toitlustusasutustes söömist ning välisturistide tarbitud toitu. Muu otstarve sisaldab haudemunaks ja loomasöödaks kasutatud mune.

Munatarbimine suureneb

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv väheneb endiselt

artikkel
Eve Valdvee, Andres Klaus
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 84)

2013. aastal paistis, et pikka aega kestnud ja kiire põllumajanduslike majapidamiste arvu vähenemine on peatunud, kuid 2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esmased tulemused näitavad, et viimase kolme aastaga on majapidamiste arv uuesti vähenema hakanud. Peale selle on paljud majapidamised oma tegevuse ümber korraldanud. Põhjus on piirangud hooldatava püsirohumaa suurusele, kriis piimatootmises ja Aafrika seakatk.

Väljaande kaas

Loe edasi

Põllumajanduslike majapidamiste arv jätkab vähenemist

pressiteade nr 31

2016. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu esialgsetel andmetel oli Eestis 16 700 vähemalt ühehektarise põllumajandusmaaga või põhiliselt müügiks tootvat põllumajanduslikku majapidamist, mida on ligi 2500 majapidamist vähem kui kolm aastat tagasi, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mullune teraviljasaak oli viimase viie aasta väikseim

pressiteade nr 12

Esialgsetel andmetel oli 2016. aastal teraviljasaak 934 100 tonni, mis on viimase viie aasta väikseim teraviljasaak, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Piimatoodangu maht püsis tunamullusel tasemel

pressiteade nr 11

Esialgsetel andmetel toodeti 2016. aastal 781 400 tonni piima, mida oli veidi vähem kui aasta varem, teatab Statistikaamet. Aasta lõpuks vähenes piimalehmade arv, samas aasta keskmine piimatoodang lehma kohta suurenes.

Piimatoodang lehma kohta, 1994–2016

Loe edasi