Põllumajandus

2010.a põllumajandusloenduse andmed ja 2001.a põllumajandusloenduse EL nõuetele ümberarvutatud andmed on avaldatud statistika andmebaasis: Majandus > Põllumajandus > Põllumajanduslike majapidamiste struktuur.

Enamik saagist on koristatud

pressiteade nr 110

15. septembriks oli koristatud 91% teravilja, 49% rapsi ja rüpsi ning 50% kartuli kasvupinnast, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Noppeid ajaloost: toiduainete tootmine

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

blogijoonis

Loe edasi

Algas põllumajanduse struktuuriuuring

pressiteade nr 99

Septembri algusest 15. novembrini toimub Eestis põllumajanduse struktuuriuuring, mida korraldatakse kõikides Euroopa Liidu riikides ning mille tulemused on aluseks põllumajanduspoliitika arengu määramisel, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Põllumajandus

artikkel
Aili Maanso
– Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 283)

2015. aastal oli teravilja kogusaak ning liha- ja munatoodang suurem ning piimatoodang väiksem kui aasta varem. Kasutatava põllumajandusmaa pindala kasvas 2014. aastaga võrreldes 2%. Ka põllumajandustootmises kasutatava maa pindala ning heades põllumajandus- ja keskkonnatingimustes hoitava maa pindala suurenes 2%. Heades tingimustes hoitava maa pindala osatähtsus kasutatavas põllumajandusmaas oli 2015. aastal 13%. Põllukultuure kasvatati 2015. aastal 614 000 hektaril – 1% suuremal alal kui 2014. aastal.

Väljaande kaas

Loe edasi

Üle poole Eesti viljapuudest ja marjapõõsastest kasvab koduaedades

Statistikablogi
Andres Klaus

Statistikaameti andmetel kasvas 2015. aastal Eesti viljapuu ja marjapõõsastest 3500 hektarit koduaedades ja 3000 hektarit põllumajanduslike majapidamiste istandustes. Kui enamik viljapuudest ja marjadest on pigem koduaiakultuurid, siis suurem osa maasikatest, mustsõstardest ja astelpajust kasvab istandustes.

Loe edasi