Perekonnanime Popova statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Popova 646 naisel. Perekonnanimede levikult on Popova naiste puhul 46. kohal.

Perekonnanime Popova kandja on keskmiselt 51 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige levinum on perekonnanimi Popova vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,86.

Perekonnanimi Popova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,71.