Nime Jaanus nimepäev on 22. oktoober.

Eesnime Jaanus statistika

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jaanus 3123 mehel. Jaanus on populaarsuselt 41. mehenimi.

Vanim Jaanus on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jaanus on keskmiselt 45 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 73,21.

Kõige rohkem on eesnimega Jaanus sündinuid juunis, kokku 400.

Kõige populaarsem on eesnimi Jaanus Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,38.