Nime Kalev nimepäev on 23. juuni.

Eesnime Kalev statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Kalev 2448 mehel. Kalev on populaarsuselt 64. mehenimi.

Vanim Kalev on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Kalev on keskmiselt 56 aasta vanune (mediaanvanus on 58).

Kõige populaarsem on eesnimi Kalev vanuserühmas 60–64, kus neid on 10 000 elaniku kohta 49,36.

Kõige rohkem on eesnimega Kalev sündinuid märtsis, kokku 242.

Kõige populaarsem on eesnimi Kalev Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 39,88.