Nime Elo nimepäev on 27. september.

Eesnime Elo statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elo 422 naisel. Elo on populaarsuselt 344. naisenimi.

Vanim Elo on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Elo on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige populaarsem on eesnimi Elo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,42.

Kõige rohkem on eesnimega Elo sündinuid juunis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Elo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,72.