Nime Asta nimepäev on 27. november.

Eesnime Asta statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Asta 1231 naisel. Asta on populaarsuselt 148. naisenimi.

Vanim Asta on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Asta on keskmiselt 78 aasta vanune (mediaanvanus on 78).

Kõige populaarsem on eesnimi Asta vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 106,85.

Kõige rohkem on eesnimega Asta sündinuid augustis, kokku 126.

Kõige populaarsem on eesnimi Asta Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 23,81.