Nime Elo nimepäev on 27. september.

Eesnime Elo statistika

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Elo 420 naisel. Elo on populaarsuselt 340. naisenimi.

Vanim Elo on vanuserühmas 80–84, noorim vanuserühmas 0–4.

Elo on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige populaarsem on eesnimi Elo vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,92.

Kõige rohkem on eesnimega Elo sündinuid juunis, kokku 43.

Kõige populaarsem on eesnimi Elo Järva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 4,64.