Nime Vilma nimepäev on 26. mai.

Eesnime Vilma statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Vilma 573 naisel. Vilma on populaarsuselt 281. naisenimi.

Vanim Vilma on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Vilma on keskmiselt 80 aasta vanune (mediaanvanus on 83).

Kõige populaarsem on eesnimi Vilma vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 65,39.

Kõige rohkem on eesnimega Vilma sündinuid jaanuaris, kokku 62.

Kõige populaarsem on eesnimi Vilma Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,64.