Nime Leino nimepäev on 3. detsember.

Eesnime Leino statistika

2023. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Leino 111 mehel. Leino on populaarsuselt 643. mehenimi.

Vanim Leino on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Leino on keskmiselt 53 aasta vanune (mediaanvanus on 52).

Kõige populaarsem on eesnimi Leino vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,31.

Kõige rohkem on eesnimega Leino sündinuid juulis, kokku 13.

Kõige populaarsem on eesnimi Leino Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 2,15.