Nime Lehte nimepäev on 14. aprill.

Eesnime Lehte statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Lehte 429 naisel. Lehte on populaarsuselt 339. naisenimi.

Vanim Lehte on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Lehte on keskmiselt 76 aasta vanune (mediaanvanus on 79).

Kõige populaarsem on eesnimi Lehte vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 28,58.

Kõige rohkem on eesnimega Lehte sündinuid märtsis, kokku 46.

Kõige populaarsem on eesnimi Lehte Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 11,56.