Nime Paul nimepäev on 25. jaanuar.

Eesnime Paul statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Paul 1126 mehel. Paul on populaarsuselt 152. mehenimi.

Vanim Paul on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Paul on keskmiselt 48 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Paul vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 18,80.

Kõige rohkem on eesnimega Paul sündinuid juunis, kokku 116.

Kõige populaarsem on eesnimi Paul Võru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,71.