Tööstustoodangu tootjahinnaindeks tõusis juunis kuuga

pressiteade nr 79

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2015. aasta juunis võrreldes maiga 0,2% ja võrreldes eelmise aasta juuniga -1,7%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Ehitushinnaindeksi tõus peatus II kvartalis

pressiteade nr 78

Ehitushinnaindeks jäi 2015. aasta II kvartalis võrreldes I kvartaliga samale tasemele ja tõusis võrreldes eelmise aasta II kvartaliga 0,7%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais majutusettevõtetes peatunud turistide arv vähenes

pressiteade nr 77

Majutusettevõtete teenuseid kasutas 2015. aasta mais 268 000 turisti, mis oli 2% vähem kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Vähenes välis- ja suurenes siseturistide arv.

Loe edasi

Mais kaubavahetus kahanes

pressiteade nr 76

Kaupade eksport kahanes 2015. aasta mais võrreldes eelmise aasta maiga 6% ja import 10%, teatab Statistikaamet. Enim vähenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade, mehaaniliste masinate ning mineraalsete toodete kaubavahetus.

Loe edasi

Tarbijahinnaindeksi aastamuutust mõjutas juunis enim mootorikütus

pressiteade nr 75

Tarbijahinnaindeksi muutus oli 2015. aasta juunis võrreldes maiga -0,2% ja võrreldes eelmise aasta juuniga -0,1%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Mais tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 74

Tööstusettevõtted tootsid 2015. aasta mais 2% vähem toodangut kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes nii töötlevas tööstuses kui ka mäetööstuses ja energeetikas.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Mais jaemüügi kasv veidi kiirenes

pressiteade nr 73

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2015. aasta mais eelmise aasta maiga võrreldes püsivhindades 8%, teatab Statistikaamet. Kui aprillis kasvas jaemüük aastases võrdluses 6%, siis mais jaemüügi kasv veidi kiirenes.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

väljaanne

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mini-faits sur lEstonie 2015

väljaanne

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eri eluvaldkondade arengust. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, haridus, kultuur, tööturg, palk, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, väliskaubandus, turism jms. Põhjalikumalt käsitletakse viimasel aastal toimunut, võrdluseks on esitatud kümne viimase aasta, samuti teiste Euroopa Liidu riikide andmed. Lisatud on geograafilisi fakte Eestist ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja joonistena. Teatmik valmib koostöös Välisministeeriumiga ja on mõeldud kõigile, kes vajavad kiiret ja asjakohast ülevaadet Eesti kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi

Elu mõttest rändeni

Statistikablogi
Siim Krusell

Eesti elanike rahulolu oma leibkonna majandusliku olukorraga jääb alla Euroopa Liidu keskmise. Samas Eesti 25–34-aastaste kõrgharidusega noorte seas on see näitaja Euroopa Liidu keskmist kõrgem, mis on kooskõlas näiteks ka sellega, et kõrgharidusega noored pole Eestist välismaale tööle siirdujate seas kõige aktiivsemad.

Diagramm: Rahulolu leibkonna majandusliku olukorraga

Loe edasi