Mais tööstustoodangu maht vähenes

pressiteade nr 74

Tööstusettevõtted tootsid 2015. aasta mais 2% vähem toodangut kui eelmise aasta mais, teatab Statistikaamet. Toodang vähenes nii töötlevas tööstuses kui ka mäetööstuses ja energeetikas.

Diagramm: Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Mais jaemüügi kasv veidi kiirenes

pressiteade nr 73

Jaekaubandusettevõtete kaupade jaemüük suurenes 2015. aasta mais eelmise aasta maiga võrreldes püsivhindades 8%, teatab Statistikaamet. Kui aprillis kasvas jaemüük aastases võrdluses 6%, siis mais jaemüügi kasv veidi kiirenes.

Diagramm: Jaekaubandusettevõtete jaemüügi mahuindeks ja selle trend

Loe edasi

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

väljaanne

Kvartalikiri sisaldab eri valdkondade artikleid ühiskonnas olulistel ja päevakajalistel teemadel. Iga number pakub lisaks valitud statistikauudiseid nii Eesti kui ka teiste riikide kohta. Peale selle leiab kvartalikirjast majanduse ja sotsiaalelu põhinäitajate aegread ning diagrammid, samuti Eesti, Läti ja Leedu võrdlusandmed. Väljaandes avaldatakse ka ülevaateid statistika tegemise põhimõtete ja metoodika kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mini-faits sur lEstonie 2015

väljaanne

Populaarne taskuteatmik annab olulisemate statistiliste näitajate põhjal lühiülevaate Eesti eri eluvaldkondade arengust. Vaatluse all on keskkond, rahvastik, tervishoid, haridus, kultuur, tööturg, palk, rahvamajanduse arvepidamine, rahandus, tööstus, põllumajandus, väliskaubandus, turism jms. Põhjalikumalt käsitletakse viimasel aastal toimunut, võrdluseks on esitatud kümne viimase aasta, samuti teiste Euroopa Liidu riikide andmed. Lisatud on geograafilisi fakte Eestist ja infot valitsussüsteemi kohta, samuti oluliste Eesti veebilehtede aadressid. Info on esitatud tekstide, tabelite ja joonistena. Teatmik valmib koostöös Välisministeeriumiga ja on mõeldud kõigile, kes vajavad kiiret ja asjakohast ülevaadet Eesti kohta.

Väljaande kaas

Loe edasi

Elu mõttest rändeni

Statistikablogi
Siim Krusell

Eesti elanike rahulolu oma leibkonna majandusliku olukorraga jääb alla Euroopa Liidu keskmise. Samas Eesti 25–34-aastaste kõrgharidusega noorte seas on see näitaja Euroopa Liidu keskmist kõrgem, mis on kooskõlas näiteks ka sellega, et kõrgharidusega noored pole Eestist välismaale tööle siirdujate seas kõige aktiivsemad.

Diagramm: Rahulolu leibkonna majandusliku olukorraga

Loe edasi

Rände autonoomsuse aktsepteerimine: Eesti kui sisserände riik

Statistikablogi
Stephan Scheel

Lääne-Euroopa riikide kogemus näitab, et rännet ei saa vaos hoida rangete seaduste ja piirikontrolliga. Need pigem muudavad rände toimumise viise. Londoni Ülikooli teadur Stephen Scheel leiab, et Eestist on saamas sisserände riik ja Eesti peab otsustama, millist immigratsioonipoliitikat järgida ning milliseid institutsionaalseid muutusi on vaja mitmekultuurilise ühiskonna toimimiseks.

Loe edasi

Mais tööstustoodangu tootjahinnaindeksi langus jätkus

pressiteade nr 72

Tööstustoodangu tootjahinnaindeksi muutus oli 2015. aasta mais võrreldes aprilliga -0,1% ja võrreldes eelmise aasta maiga -2,1%, teatab Statistikaamet.

Loe edasi

Eluaseme hinnaindeksi kasv jätkus I kvartalis

pressiteade nr 71

Eluaseme hinnaindeksi muutus oli 2015. aasta I kvartalis võrreldes 2014. aasta IV kvartaliga 2,9% ja võrreldes 2014. aasta I kvartaliga 8%, teatab Statistikaamet.

Diagramm: Eluaseme hinnaindeks, I kvartal 2005 – I kvartal 2015 (2010=100)

Loe edasi

Keskmine brutokuupalk oli mullu 1005 eurot

pressiteade nr 70

Keskmine brutokuupalk oli 2014. aastal 1005 eurot ja brutotunnipalk 6,14 eurot, teatab Statistikaamet. 2013. aastaga võrreldes tõusis keskmine brutokuupalk 5,9% ja brutotunnipalk 7,2%.

Diagramm: Palgatöötaja keskmine brutokuupalk ja selle muutus võrreldes eelmise aastaga,  2009–2014

Loe edasi

Muutused Tallinna elanike paiknemises viimase kolme rahvaloenduse andmetel

Statistikablogi
Tiit Tammaru, Ülle Valgma, Berit Hänilane, Allan Puur

Tallinna rahvastiku ruumilises paiknemises on 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes toimunud suured muutused – üle kogu Eesti on toimunud rahvastiku koondumine Tallinnasse ning Tallinna elanike valgumine väikeelamute piirkondadesse.

Diagramm: Elanike arvu muutus Tallinnas rahvaloenduste andmetel

Loe edasi