Haridus

Eesti haridusstrateegias on haridus määratletud kui isikliku, kultuurilise ja ühiskondliku väärtuse tekitaja ning hoidja. See tähendab, et haridus kujundab ja kannab edasi väärtushoiakuid, mis on nii isikliku õnneliku elu kui ka kultuuri kestlikkuse ning ühiskonna koostoimimise aluseks. Hariduselus osalemine aitab kaasa riigi majanduse arengule ning arendab ühiskonna inimvara.

Loe edasi

Gümnasistide koolitee pikkus

Statistikablogi
Ülle Valgma

Statistikaamet analüüsis 10.–12. klassi õpilaste koolitee pikkust ning selgus, et kuigi gümnasistide koolitee keskmine pikkus on 15 km, jääb kolmandikule neist kool kuni 2 km kaugusele kodust. Gümnasistide koolitee mediaanpikkus on 4,3 km.

Gümnasistide koolitee pikkus

Loe edasi

Noored eelistavad õppida tehnika, tootmise või ehituse valdkonna erialadel

Statistikablogi
Marti Lillemägi

Pidevalt arenevas maailmas saab haridus aina olulisemaks. Kui veel sadakond aastat tagasi piirdus paljude haridustee vaid lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega, siis nüüd tuleb õppuritel teha kaalukaid erialavalikuid, mis mõjutavad edasist karjääri ja eluteed. Laste ja noorte kultuuriaasta puhul uuris Statistikaamet, missugustel erialadel noored tänapäeva Eestis õppida eelistavad ja kuidas nende valikud vanemate õppurite omadest erinevad.

Noored eelistavad õppida tehnika, tootmise või ehituse valdkonna erialadel

Loe edasi

Kutseharidusega inimesed Lõuna-Eestis

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 92)
Koit Meres

Artikkel on kirjutatud lootuses, et avaldatav andmestik aitab ettevõtjatel otsustada, kas piirkonnas on otstarbekas oma ettevõtet luua või laiendada. Vastuse saab küsimusele, kas piirkonnas on oskustöölised olemas, kas olemasolevad oskustöölised on hõivatud, kui suur on hõivatud oskustööliste sissetulek.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sajand koolis: üldhariduskoolide õpetajad

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Läheneva kooliaasta alguse ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet, kuidas on ligi sajandi jooksul muutunud üldhariduskoolide õpetajate soo-vanusjaotus.

Üldhariduskoolide õpetajate soo-vanusjaotus

Loe edasi

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Statistikablogi
Marti Lillemägi

Kiirelt muutuvas majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas, ei pruugi nooruspõlves omandatud haridus enam tööandja vajadustele vastata. Järgnevalt uurimegi mil moel ja kui palju panustavad ettevõtted töötajate koolitamisse?

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Loe edasi

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Statistikablogi
Ülle Vannas

Nüüd, kui on kõlanud koolide lõpukellad ja kohe on lukku minemas sisseastumiste pingeread, on huvitav analüüsida kui paljud noored teevad valiku õpingute kasuks, kui paljud lähevad tööle ja kui paljud eelistavad teha mõlemat?

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Loe edasi

Haridus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)
Marti Lillemägi

Hästi toimiv haridussüsteem on eduka majanduse ja riigi alus. Artikkel teeb kokkuvõtte olulisematest haridusnäitajatest 2016. aastal. Näitajaid vaadeldakse haridusastme järgi ja tuuakse välja olulisemad muudatused võrreldes eelnenud aastatega.

Väljaande kaas

Loe edasi

Vanematekodu ressursside mõju kõrghariduse omandamisele

Sotsiaaltrendid. 7. Social Trends (lk 166)
Jelena Helemäe, Ellu Saar

Hariduslik ebavõrdsus ja sotsiaalse päritolu mõju selle taastootmisel on sotsiaalse kihistumise uuringutes oluline teema. Päritolu mõju kajastavad sealjuures mitmesugused vanematekodu ressursid, näiteks materiaalsed, kultuurilised jne. 

Väljaande kaas

Loe edasi

Head õpetajate päeva!

Statistikablogi

5. oktoobril tähistatakse Eestis õpetajate päeva. Statistikaamet koostas 2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal õpetaja statistilise koondportree.

5. oktoobril tähistatakse Eestis õpetajate päeva

Loe edasi

Haridus

Eesti statistika aastaraamat. 2016. Statistical Yearbook of Estonia (lk 73)
Kaire Raasik

2015/2016. õppeaastal omandas Eestis tasemeharidust 222 000 õppurit, neist 146 000 üldharidust, 25 000 kutseharidust ja 51 000 kõrgharidust.

Väljaande kaas

Loe edasi