Haridus

Eesti haridusstrateegias on haridus määratletud kui isikliku, kultuurilise ja ühiskondliku väärtuse tekitaja ning hoidja. See tähendab, et haridus kujundab ja kannab edasi väärtushoiakuid, mis on nii isikliku õnneliku elu kui ka kultuuri kestlikkuse ning ühiskonna koostoimimise aluseks. Hariduselus osalemine aitab kaasa riigi majanduse arengule ning arendab ühiskonna inimvara.

Loe edasi

Lapsed vajavad koolis turvatunnet ja hoolimist

Statistikablogi
Kadri Raid, Dagmar Kutsar, Kadri Soo

Noorematele lastele meeldib koolis rohkem ehk koolimeeldivus väheneb vanusega, Eestis enam just tüdrukute hulgas. Koolimeeldivust aitavad suurendada turvatunne koolis, sõbrad ja õpetajad, kes lapsi kuulavad ning nende arvamusest hoolivad.

Lapsed vajavad koolis turvatunnet ja hoolimist

Loe edasi

Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 54)
Mihkel Servinski, Marika Kivilaid

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

Väljaande kaas

Loe edasi

Tänapäeva õpetaja Laur

Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 5)
Marti Lillemägi

Eesti üldhariduskoolide õpetajad on peamiselt naised ja meesõpetajate osatähtsuse poolest on Eesti Euroopas viimaste seas. Samal ajal on tasakaalustatud haridusmaastikule vaja nii mees- kui ka naisõpetajaid. Artikkel annab ülevaate sellest, milline on praegune Eesti meesõpetaja, mis takistab meestel õpetajaameti valimist ja milliseid tagajärgi meesõpetajate puudus kaasa tuua võib.

Väljaande kaas

Loe edasi

Gümnasistide koolitee pikkus

Statistikablogi
Ülle Valgma

Statistikaamet analüüsis 10.–12. klassi õpilaste koolitee pikkust ning selgus, et kuigi gümnasistide koolitee keskmine pikkus on 15 km, jääb kolmandikule neist kool kuni 2 km kaugusele kodust. Gümnasistide koolitee mediaanpikkus on 4,3 km.

Gümnasistide koolitee pikkus

Loe edasi

Noored eelistavad õppida tehnika, tootmise või ehituse valdkonna erialadel

Statistikablogi
Marti Lillemägi

Pidevalt arenevas maailmas saab haridus aina olulisemaks. Kui veel sadakond aastat tagasi piirdus paljude haridustee vaid lugemis- ja kirjutamisoskuse omandamisega, siis nüüd tuleb õppuritel teha kaalukaid erialavalikuid, mis mõjutavad edasist karjääri ja eluteed. Laste ja noorte kultuuriaasta puhul uuris Statistikaamet, missugustel erialadel noored tänapäeva Eestis õppida eelistavad ja kuidas nende valikud vanemate õppurite omadest erinevad.

Noored eelistavad õppida tehnika, tootmise või ehituse valdkonna erialadel

Loe edasi

Kutseharidusega inimesed Lõuna-Eestis

Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 92)
Koit Meres

Artikkel on kirjutatud lootuses, et avaldatav andmestik aitab ettevõtjatel otsustada, kas piirkonnas on otstarbekas oma ettevõtet luua või laiendada. Vastuse saab küsimusele, kas piirkonnas on oskustöölised olemas, kas olemasolevad oskustöölised on hõivatud, kui suur on hõivatud oskustööliste sissetulek.

Väljaande kaas

Loe edasi

Sajand koolis: üldhariduskoolide õpetajad

Statistikablogi
Mihkel Servinski

Läheneva kooliaasta alguse ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul vaatas Statistikaamet, kuidas on ligi sajandi jooksul muutunud üldhariduskoolide õpetajate soo-vanusjaotus.

Üldhariduskoolide õpetajate soo-vanusjaotus

Loe edasi

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Statistikablogi
Marti Lillemägi

Kiirelt muutuvas majanduslikus ja tehnoloogilises keskkonnas, ei pruugi nooruspõlves omandatud haridus enam tööandja vajadustele vastata. Järgnevalt uurimegi mil moel ja kui palju panustavad ettevõtted töötajate koolitamisse?

Eesti ettevõtjad koolitavad töötajaid varasemast põhjalikumalt

Loe edasi

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Statistikablogi
Ülle Vannas

Nüüd, kui on kõlanud koolide lõpukellad ja kohe on lukku minemas sisseastumiste pingeread, on huvitav analüüsida kui paljud noored teevad valiku õpingute kasuks, kui paljud lähevad tööle ja kui paljud eelistavad teha mõlemat?

Noorte valikud – kas õppima või tööle?

Loe edasi

Haridus

Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 45)
Marti Lillemägi

Hästi toimiv haridussüsteem on eduka majanduse ja riigi alus. Artikkel teeb kokkuvõtte olulisematest haridusnäitajatest 2016. aastal. Näitajaid vaadeldakse haridusastme järgi ja tuuakse välja olulisemad muudatused võrreldes eelnenud aastatega.

Väljaande kaas

Loe edasi