Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 319 1330,3
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
IV kvartal 20171 271 eurot5,87,5
Oktoober 20171 231 eurot0,68,0
November 20171 251 eurot1,68,0
Detsember 20171 330 eurot6,36,6
Töötuse määr, %20175,8
I kvartal 20186,8
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
Aprill 20180,42,9
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
I kvartal 20180,21,8
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
Märts 20184,17,6
SKP jooksevhindades201723 002,3 mln eurot
IV kvartal 20176 143,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201718 849,2 mln eurot4,9
IV kvartal 20174 965,4 mln eurot5,95,0
EksportMärts 20181 139,7 mln eurot2,0-3,3
ImportMärts 20181 367,4 mln eurot13,23,6