Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20141 315 819-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
II kvartal 20141 023 eurot5,84,8
Aprill 2014996 eurot-0,84,1
Mai 20141 002 eurot0,75,0
Juuni 20141 065 eurot6,35,0
Töötuse määr, %20138,6
III kvartal 20147,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20132,8
Oktoober 20140,0-0,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %20135,2
III kvartal 20140,3-0,2
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
September 20141,33,6
SKP jooksevhindades201318 738,8 mln eurot
II kvartal 20144 935,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201316 936,9 mln eurot1,6
II kvartal 20144 411,1 mln eurot9,02,4
EksportSeptember 20141 103,0 mln eurot13,86,9
ImportSeptember 20141 242,9 mln eurot16,78,6