Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 317 7970,1
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
IV kvartal 20161 182 eurot5,66,9
Oktoober 20161 140 eurot1,06,9
November 20161 158 eurot1,55,9
Detsember 20161 248 eurot7,87,6
Töötuse määr, %20166,8
IV kvartal 20166,6
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
Veebruar 20171,33,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
IV kvartal 20160,2-0,5
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,4
Jaanuar 20170,26,6
SKP jooksevhindades201620 916,4 mln eurot
IV kvartal 20165 587,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 746,9 mln eurot1,6
IV kvartal 20164 693,2 mln eurot6,32,7
EksportJaanuar 2017936,8 mln eurot-5,013,7
ImportJaanuar 20171 367,1 mln eurot18,339,7