Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 315 6350,0
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
II kvartal 20171 242 eurot7,76,8
Aprill 20171 220 eurot-0,76,9
Mai 20171 201 eurot-1,66,4
Juuni 20171 311 eurot9,27,5
Töötuse määr, %20166,8
III kvartal 20175,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
Oktoober 2017-0,23,8
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
III kvartal 20170,91,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,4
September 20172,34,0
SKP jooksevhindades201621 098,3 mln eurot
II kvartal 20175 816,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 976,6 mln eurot2,1
II kvartal 20174 821,3 mln eurot10,05,7
EksportSeptember 20171 090,9 mln eurot-1,9-1,2
ImportSeptember 20171 190,4 mln eurot-2,10,8