Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 312 252-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
IV kvartal 20141 039 eurot6,35,3
Oktoober 20141 024 eurot3,56,4
November 20141 021 eurot-0,25,5
Detsember 20141 068 eurot4,63,9
Töötuse määr, %20147,4
IV kvartal 20146,3
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Veebruar 20150,6-0,8
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
IV kvartal 2014-0,2-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20141,7
Jaanuar 2015-1,51,8
SKP jooksevhindades201419 526,2 mln eurot
IV kvartal 20145 129,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 289,7 mln eurot2,1
IV kvartal 20144 512,5 mln eurot4,53,0
EksportJaanuar 2015920,2 mln eurot-0,31,4
ImportJaanuar 2015962,8 mln eurot-13,6-5,5