Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 315 9440,2
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
II kvartal 20161 163 eurot6,67,6
Aprill 20161 141 eurot-0,68,3
Mai 20161 129 eurot-1,06,7
Juuni 20161 220 eurot8,07,5
Töötuse määr, %20156,2
II kvartal 20166,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
September 20160,21,0
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
III kvartal 20160,7-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
August 2016-0,51,0
SKP jooksevhindades201520 251,7 mln eurot
II kvartal 20165 263,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 472,0 mln eurot1,4
II kvartal 20164 506,2 mln eurot8,90,8
EksportAugust 20161 021,7 mln eurot15,211,8
ImportAugust 20161 101,4 mln eurot4,67,8