Statistika
Viimati avaldatud
Avaldamiskalender
Põhinäitajad
Enim nõutud statistika
Põhinäitajad IMF-i andmeesituse eristandardi järgi
Valdkonnad
Loendused
Tooted
Teenused
Metaandmed
Rahvusvaheline statistika
Teadustööd
Projektid
Statistikablogi
Piirkondlik portree Eestist
Eesti Statistika Kvartalikiri
Vaata statistikat kaardil
Statistika Sinu nutiseadmesse
Avaleht Sisukaart Otsing Tagasiside RSS
Statistika Andmete esitamine Organisatsioon Statistikanõukogu eSTAT Andmebaas FacebookStatistikablogiTwitterSlideshare
Rahvaloenduse tulemused
Asukoht: Statistika > Põhinäitajad > Enim nõutud statistika In English
Uuendatud: 9. aprill 2014

Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv (arvestatud rännet)1. jaanuar 20141 311 870-0,6
Keskmine brutokuupalk2012887 eurot5,7
IV kvartal 2013986 eurot6,07,6
Oktoober 2013962 eurot2,16,1
November 2013968 eurot0,69,1
Detsember 20131 028 eurot6,17,4
Töötuse määr, %20138,6
IV kvartal 20138,7
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20132,8
Märts 20140,30,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %20135,2
IV kvartal 20130,34,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
Veebruar 2014-2,10,1
SKP jooksevhindades201318 434,7 mln eurot
IV kvartal 20134 808,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2005)201312 831,1 mln eurot0,8
IV kvartal 20133 312,0 mln eurot4,20,3
EksportVeebruar 2014918,5 mln eurot1,2-4,4
ImportVeebruar 20141 038,2 mln eurot3,1-3,7
EFQM: Committed to Excellence
Statistikaamet
Tatari 51, 10134 Tallinn
Autoriõigus: Statistikaamet 2014
Andmete kasutamisel palume viidata allikale
Statistikainfo: Skype, tel +372 625 9300, e-post 
Andmeesitaja klienditugi: tel +372 625 9100, e-post