Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 315 9440,2
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
I kvartal 20161 091 eurot-1,38,1
Jaanuar 20161 067 eurot-8,17,6
Veebruar 20161 058 eurot-0,87,5
Märts 20161 148 eurot8,59,0
Töötuse määr, %20156,2
II kvartal 20166,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
Juuli 20160,0-0,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
II kvartal 2016-0,6-1,3
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
Juuni 2016-3,1-4,6
SKP jooksevhindades201520 460,9 mln eurot
I kvartal 20164 904,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 593,9 mln eurot1,1
I kvartal 20164 200,1 mln eurot-8,61,7
EksportJuuni 2016980,0 mln eurot-2,3-2,4
ImportJuuni 20161 129,1 mln eurot-2,8-2,4