Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 313 271-0,2
Keskmine brutokuupalk20141 005 eurot5,9
III kvartal 20151 045 eurot-3,46,9
Juuli 20151 051 eurot-7,46,8
August 20151 023 eurot-2,67,0
September 20151 063 eurot3,97,4
Töötuse määr, %20147,4
III kvartal 20155,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Oktoober 20150,1-0,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
III kvartal 20150,20,6
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20141,9
Oktoober 20150,9-2,1
SKP jooksevhindades201419 962,7 mln eurot
II kvartal 20155 191,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 408,0 mln eurot2,9
II kvartal 20154 511,6 mln eurot9,12,0
EksportSeptember 2015995,4 mln eurot8,0-10,0
ImportSeptember 20151 141,5 mln eurot11,1-8,8