Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 313 271-0,2
Keskmine brutokuupalk20141 005 eurot5,9
I kvartal 20151 010 eurot-2,84,5
Jaanuar 2015992 eurot-7,25,1
Veebruar 2015984 eurot-0,83,8
Märts 20151 053 eurot7,05,0
Töötuse määr, %20147,4
I kvartal 20156,6
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Juuni 2015-0,2-0,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
II kvartal 20150,00,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20141,9
Mai 2015-1,5-2,3
SKP jooksevhindades201419 525,3 mln eurot
I kvartal 20154 651,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 289,5 mln eurot2,1
I kvartal 20154 095,6 mln eurot-9,21,1
EksportMai 2015956,0 mln eurot-8,0-5,8
ImportMai 20151 040,9 mln eurot-7,9-9,7