Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20141 315 819-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
II kvartal 20141 023 eurot5,84,8
Aprill 2014996 eurot-0,84,1
Mai 20141 002 eurot0,75,0
Juuni 20141 065 eurot6,35,0
Töötuse määr, %20138,6
II kvartal 20146,9
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20132,8
Juuli 2014-0,2-0,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %20135,2
II kvartal 2014-0,70,8
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
Juuni 2014-1,21,0
SKP jooksevhindades201318 434,7 mln eurot
I kvartal 20144 383,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2005)201312 831,1 mln eurot0,8
I kvartal 20143 003,1 mln eurot-9,3-1,4
EksportJuuni 2014981,1 mln eurot-3,20,8
ImportJuuni 20141 137,5 mln eurot0,2-1,0