Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 315 6350,0
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
III kvartal 20171 201 eurot-3,37,4
Juuli 20171 201 eurot-8,46,7
August 20171 180 eurot-1,87,2
September 20171 224 eurot3,88,4
Töötuse määr, %20166,8
III kvartal 20175,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
November 20170,54,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
III kvartal 20170,91,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,4
Oktoober 20171,86,2
SKP jooksevhindades201621 098,3 mln eurot
III kvartal 20175 792,2 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 976,6 mln eurot2,1
III kvartal 20174 688,1 mln eurot-2,74,2
EksportOktoober 20171 136,1 mln eurot3,810,7
ImportOktoober 20171 295,3 mln eurot8,810,9