Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 312 252-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
III kvartal 2014977 eurot-4,55,0
Juuli 2014984 eurot-7,64,2
August 2014956 eurot-2,95,8
September 2014990 eurot3,55,1
Töötuse määr, %20138,6
III kvartal 20147,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Detsember 20140,0-0,5
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
IV kvartal 2014-0,2-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
November 20141,54,9
SKP jooksevhindades201318 738,8 mln eurot
III kvartal 20144 931,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201316 936,9 mln eurot1,6
III kvartal 20144 307,4 mln eurot-2,02,2
EksportNovember 20141 045,7 mln eurot-10,2-1,2
ImportNovember 20141 120,0 mln eurot-13,7-3,3