Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 312 252-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
IV kvartal 20141 039 eurot6,35,3
Oktoober 20141 024 eurot3,56,4
November 20141 021 eurot-0,25,5
Detsember 20141 068 eurot4,63,9
Töötuse määr, %20147,4
IV kvartal 20146,3
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Märts 20150,6-0,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
I kvartal 20150,60,1
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20142,0
Märts 2015-1,01,4
SKP jooksevhindades201419 526,2 mln eurot
IV kvartal 20145 129,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 289,7 mln eurot2,1
IV kvartal 20144 512,5 mln eurot4,53,0
EksportVeebruar 2015862,5 mln eurot-6,3-6,6
ImportVeebruar 20151 003,4 mln eurot4,2-4,2