Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 312 252-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
IV kvartal 20141 039 eurot6,35,3
Oktoober 20141 024 eurot3,56,4
November 20141 021 eurot-0,25,5
Detsember 20141 068 eurot4,63,9
Töötuse määr, %20147,4
IV kvartal 20146,3
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Veebruar 20150,6-0,8
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
IV kvartal 2014-0,2-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20141,7
Jaanuar 2015-1,51,8
SKP jooksevhindades201318 738,8 mln eurot
III kvartal 20144 931,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201316 936,9 mln eurot1,6
III kvartal 20144 307,4 mln eurot-2,02,2
EksportDetsember 2014918,7 mln eurot-12,63,1
ImportDetsember 20141 117,1 mln eurot-0,19,0