Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 311 759-0,1
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
IV kvartal 20151 105 eurot5,86,4
Oktoober 20151 066 eurot0,34,1
November 20151 093 eurot2,57,1
Detsember 20151 160 eurot6,28,6
Töötuse määr, %20156,2
IV kvartal 20156,4
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
Märts 20160,8-0,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
I kvartal 2016-0,7-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
Märts 2016-3,4-4,8
SKP jooksevhindades201520 460,9 mln eurot
IV kvartal 20155 355,3 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 593,9 mln eurot1,1
IV kvartal 20154 596,2 mln eurot5,00,7
EksportVeebruar 2016921,1 mln eurot11,17,0
ImportVeebruar 20161 060,8 mln eurot8,44,9