Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 319 1330,3
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
I kvartal 20181 242 eurot-2,37,7
Jaanuar 20181 220 eurot-8,38,8
Veebruar 20181 213 eurot-0,68,6
Märts 20181 295 eurot6,85,5
Töötuse määr, %20175,8
I kvartal 20186,8
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
Juuni 20180,94,0
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
II kvartal 20180,32,0
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
Mai 2018-0,43,0
SKP jooksevhindades201723 002,3 mln eurot
I kvartal 20185 675,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201718 849,2 mln eurot4,9
I kvartal 20184 533,0 mln eurot-8,73,6
EksportMai 20181 233,8 mln eurot3,47,5
ImportMai 20181 448,5 mln eurot5,811,4