Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20141 315 819-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
I kvartal 2014966 eurot-2,07,3
Jaanuar 2014944 eurot-8,27,8
Veebruar 2014948 eurot0,57,5
Märts 20141 003 eurot5,86,7
Töötuse määr, %20138,6
I kvartal 20148,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20132,8
Juuni 20140,0-0,4
Ehitushinnaindeksi muutus, %20135,2
II kvartal 2014-0,70,8
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
Mai 20140,92,2
SKP jooksevhindades201318 434,7 mln eurot
I kvartal 20144 383,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2005)201312 831,1 mln eurot0,8
I kvartal 20143 003,1 mln eurot-9,3-1,4
EksportMai 20141 011,1 mln eurot-1,8-9,3
ImportMai 20141 148,7 mln eurot-2,6-3,9