Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 311 759-0,1
Keskmine brutokuupalk20141 005 eurot5,9
III kvartal 20151 045 eurot-3,46,9
Juuli 20151 051 eurot-7,46,8
August 20151 023 eurot-2,67,0
September 20151 063 eurot3,97,4
Töötuse määr, %20147,4
III kvartal 20155,2
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
Jaanuar 2016-0,1-0,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
IV kvartal 2015-0,10,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
Detsember 2015-3,0-8,8
SKP jooksevhindades201419 962,7 mln eurot
III kvartal 20155 143,5 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 408,0 mln eurot2,9
III kvartal 20154 363,8 mln eurot-3,40,7
EksportDetsember 2015915,4 mln eurot-9,4-0,1
ImportDetsember 20151 075,9 mln eurot-2,4-3,5