Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 315 6350,0
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
I kvartal 20171 153 eurot-2,45,7
Jaanuar 20171 121 eurot-10,25,1
Veebruar 20171 117 eurot-0,45,6
Märts 20171 228 eurot10,07,0
Töötuse määr, %20166,8
I kvartal 20175,6
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
Juuni 2017-0,12,9
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
II kvartal 20170,21,5
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,4
Mai 2017-0,312,6
SKP jooksevhindades201620 916,4 mln eurot
I kvartal 20175 196,1 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 746,3 mln eurot1,6
I kvartal 20174 316,7 mln eurot-8,04,4
EksportMai 20171 151,6 mln eurot11,515,3
ImportMai 20171 304,3 mln eurot7,013,9