Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 315 9440,2
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
II kvartal 20161 163 eurot6,67,6
Aprill 20161 141 eurot-0,68,3
Mai 20161 129 eurot-1,06,7
Juuni 20161 220 eurot8,07,5
Töötuse määr, %20156,2
II kvartal 20166,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
August 20160,10,3
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
II kvartal 2016-0,6-1,3
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
August 2016-0,51,0
SKP jooksevhindades201520 251,7 mln eurot
II kvartal 20165 263,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 472,0 mln eurot1,4
II kvartal 20164 506,2 mln eurot8,90,8
EksportJuuli 2016886,7 mln eurot-9,8-6,1
ImportJuuli 20161 051,5 mln eurot-7,2-4,4