Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 317 7970,1
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
III kvartal 20161 119 eurot-3,87,1
Juuli 20161 126 eurot-7,77,1
August 20161 101 eurot-2,37,6
September 20161 129 eurot2,66,2
Töötuse määr, %20156,2
III kvartal 20167,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
Detsember 20160,42,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
III kvartal 20160,7-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
November 20161,59,3
SKP jooksevhindades201520 251,7 mln eurot
III kvartal 20165 247,2 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 472,0 mln eurot1,4
III kvartal 20164 413,8 mln eurot-2,01,3
EksportNovember 20161 063,5 mln eurot3,35,7
ImportNovember 20161 176,0 mln eurot0,26,9