Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20141 315 819-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
III kvartal 2014977 eurot-4,55,0
Juuli 2014984 eurot-7,64,2
August 2014956 eurot-2,95,8
September 2014990 eurot3,55,1
Töötuse määr, %20138,6
III kvartal 20147,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20132,8
November 2014-0,8-0,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20135,2
III kvartal 20140,3-0,2
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
Oktoober 2014-0,32,7
SKP jooksevhindades201318 738,8 mln eurot
III kvartal 20144 931,8 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201316 936,9 mln eurot1,6
III kvartal 20144 307,4 mln eurot-2,02,2
EksportOktoober 20141 156,4 mln eurot4,55,3
ImportOktoober 20141 300,1 mln eurot4,85,2