Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 315 9440,2
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
III kvartal 20161 119 eurot-3,87,1
Juuli 20161 126 eurot-7,77,1
August 20161 101 eurot-2,37,6
September 20161 129 eurot2,66,2
Töötuse määr, %20156,2
III kvartal 20167,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
Oktoober 2016-0,30,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
III kvartal 20160,7-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
Oktoober 2016-0,84,6
SKP jooksevhindades201520 251,7 mln eurot
II kvartal 20165 263,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 472,0 mln eurot1,4
II kvartal 20164 506,2 mln eurot8,90,8
EksportSeptember 20161 103,9 mln eurot8,112,6
ImportSeptember 20161 166,1 mln eurot6,32,2