Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20141 315 819-0,3
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
II kvartal 20141 023 eurot5,84,8
Aprill 2014996 eurot-0,84,1
Mai 20141 002 eurot0,75,0
Juuni 20141 065 eurot6,35,0
Töötuse määr, %20138,6
II kvartal 20146,9
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20132,8
September 2014-0,2-0,6
Ehitushinnaindeksi muutus, %20135,2
III kvartal 20140,3-0,2
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20132,9
August 2014-2,03,0
SKP jooksevhindades201318 738,8 mln eurot
II kvartal 20144 935,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201316 936,9 mln eurot1,6
II kvartal 20144 411,1 mln eurot9,02,4
EksportAugust 2014970,9 mln eurot-2,6-3,1
ImportAugust 20141 050,5 mln eurot-8,1-5,6