Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 313 271-0,2
Keskmine brutokuupalk20141 005 eurot5,9
II kvartal 20151 082 eurot7,15,8
Aprill 20151 054 eurot0,15,8
Mai 20151 058 eurot0,35,6
Juuni 20151 135 eurot7,36,6
Töötuse määr, %20147,4
II kvartal 20156,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Juuli 2015-0,4-0,3
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
II kvartal 20150,00,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20141,9
Juuli 2015-0,8-6,0
SKP jooksevhindades201419 525,3 mln eurot
I kvartal 20154 651,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 289,5 mln eurot2,1
I kvartal 20154 095,6 mln eurot-9,21,1
EksportJuuni 20151 014,9 mln eurot6,03,2
ImportJuuni 20151 159,5 mln eurot11,30,6