Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 313 271-0,2
Keskmine brutokuupalk2013949 eurot7,0
I kvartal 20151 010 eurot-2,84,5
Jaanuar 2015992 eurot-7,25,1
Veebruar 2015984 eurot-0,83,8
Märts 20151 053 eurot7,05,0
Töötuse määr, %20147,4
I kvartal 20156,6
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
Aprill 20150,5-0,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
I kvartal 20150,60,1
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20142,0
Märts 2015-1,01,4
SKP jooksevhindades201419 526,2 mln eurot
IV kvartal 20145 129,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 289,7 mln eurot2,1
IV kvartal 20144 512,5 mln eurot4,53,0
EksportMärts 20151 054,9 mln eurot21,73,1
ImportMärts 20151 206,8 mln eurot20,80,6