Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20151 313 271-0,2
Keskmine brutokuupalk20141 005 eurot5,9
II kvartal 20151 082 eurot7,15,8
Aprill 20151 054 eurot0,15,8
Mai 20151 058 eurot0,35,6
Juuni 20151 135 eurot7,36,6
Töötuse määr, %20147,4
II kvartal 20156,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2014-0,1
September 2015-0,6-0,7
Ehitushinnaindeksi muutus, %20140,5
II kvartal 20150,00,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20141,9
August 20151,4-2,7
SKP jooksevhindades201419 962,7 mln eurot
II kvartal 20155 191,6 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201417 408,0 mln eurot2,9
II kvartal 20154 511,6 mln eurot9,12,0
EksportAugust 2015906,7 mln eurot-3,5-6,3
ImportAugust 20151 030,5 mln eurot-6,7-2,8