Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20171 315 6350,0
Keskmine brutokuupalk20161 146 eurot7,6
IV kvartal 20161 182 eurot5,66,9
Oktoober 20161 140 eurot1,06,9
November 20161 158 eurot1,55,9
Detsember 20161 248 eurot7,87,6
Töötuse määr, %20166,8
I kvartal 20175,6
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20160,1
Aprill 20170,33,2
Ehitushinnaindeksi muutus, %2016-0,8
I kvartal 20170,40,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20162,4
Märts 20172,414,8
SKP jooksevhindades201620 916,4 mln eurot
IV kvartal 20165 587,7 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201617 746,9 mln eurot1,6
IV kvartal 20164 693,2 mln eurot6,32,7
EksportMärts 20171 188,9 mln eurot21,515,1
ImportMärts 20171 326,6 mln eurot23,111,8