Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20181 318 7050,2
Keskmine brutokuupalk20171 221 eurot6,5
IV kvartal 20171 271 eurot5,87,5
Oktoober 20171 231 eurot0,68,0
November 20171 251 eurot1,68,0
Detsember 20171 330 eurot6,36,6
Töötuse määr, %20175,8
IV kvartal 20175,3
Tarbijahinnaindeksi muutus, %20173,4
Veebruar 20180,93,1
Ehitushinnaindeksi muutus, %20171,5
IV kvartal 20170,52,1
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %20177,7
Jaanuar 20181,97,6
SKP jooksevhindades201723 002,3 mln eurot
IV kvartal 20176 143,0 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201718 849,2 mln eurot4,9
IV kvartal 20174 965,4 mln eurot5,95,0
EksportJaanuar 20181 026,7 mln eurot1,59,3
ImportJaanuar 20181 237,9 mln eurot2,2-8,3