Enim nõutud statistika

NäitajaViimane
avaldatud
vaatlusperiood
VäärtusMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Rahvaarv1. jaanuar 20161 315 9440,2
Keskmine brutokuupalk20151 065 eurot6,0
I kvartal 20161 091 eurot-1,38,1
Jaanuar 20161 067 eurot-8,17,6
Veebruar 20161 058 eurot-0,87,5
Märts 20161 148 eurot8,59,0
Töötuse määr, %20156,2
I kvartal 20166,5
Tarbijahinnaindeksi muutus, %2015-0,5
Aprill 20160,0-0,7
Ehitushinnaindeksi muutus, %20150,5
I kvartal 2016-0,7-0,7
Tööstustoodangu mahuindeksi muutus, %2015-2,2
Märts 2016-3,4-4,8
SKP jooksevhindades201520 460,9 mln eurot
IV kvartal 20155 355,3 mln eurot
SKP aheldatud väärtus (referentsaasta 2010)201517 593,9 mln eurot1,1
IV kvartal 20154 596,2 mln eurot5,00,7
EksportMärts 20161 020,9 mln eurot10,6-3,0
ImportMärts 20161 193,2 mln eurot12,8-1,0