Rahvastik

Rahvastik

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2016 (lk 6)

1. jaanuaril 2015 oli Eesti rahvaarv 1,3 miljonit. Selle näitajaga oleme Euroopa Liidus (EL) suuruselt tagantpoolt neljandal kohal Malta, Luksemburgi ja Küprose järel. Kogu EL-i rahvaarvust on Eesti näitaja 0,26%.

Väljaande kaas

Loe edasi

Mullu ületas taasiseseisvunud Eestis esmakordselt sisseränne väljarände

pressiteade nr 59

Eestisse rändas 2015. aastal sisse 15 413 inimest ja Eestist välja 13 003 inimest, teatab Statistikaamet. Rändesaldo oli 2410 ja loomulik iive -1336, mis tähendab, et sisseränne kompenseeris negatiivsest loomulikust iibest tingitud rahvaarvu vähenemise.

Diagramm: Sisseränne kodakondsuse järgi, 2015

Loe edasi

Heal lapsel mitu nime

Statistikablogi
Kaja Sõstra, Alis Tammur

Mai teisel pühapäeval tähistame emadepäeva. Emaks saamise rõõmsale sündmusele järgneb lapsele sobiva nime otsimine. Statistikaamet tuli lapsevanematele appi ja lõi eesnimede statistikat pakkuva toote, kust saab otsida, milliseid nimesid Eesti elanikele on pandud ja kuidas aegade jooksul on nimede populaarsus muutunud. Põnevat avastamist!

Kaart: Aastatel 2011–2015 sündinud laste populaarseimad nimed maakonniti

Loe edasi

Rahvaarvu kasvamist mõjutas välisränne

pressiteade nr 48

Täpsustatud andmetel elas 2016. aasta 1. jaanuaril Eestis 1 315 944 inimest, mida on 2673 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet. Rahvaarv vähenes loomuliku iibe tõttu 1336 inimese võrra, kuid suurenes positiivse rändesaldo tõttu 2410 inimese võrra. Rahvaarvu kasvu mõjutas ka muudatus arvutamise metoodikas, mille tagajärjel lisandus rahvastikku 1599 inimest.

Loe edasi

Noppeid ajaloost: rahvaarv ja asustustihedus

Statistikablogi

2016. aastal tähistab Eesti statistikasüsteem 95. aastapäeva. Eesti Vabariigis asutati 1. märtsil 1921 Riigi Statistika Keskbüroo, mille juhiks sai Albert Pullerits. Seda kuupäeva võibki pidada Eesti statistika sünnipäevaks. Statistikaamet avaldab aasta jooksul huvitavamaid noppeid 1920. aastate statistikaväljaannetest võrdluses sama valdkonna viimatiavaldatud näitajatega.

Noppeid ajaloost: rahvaarv ja asustustihedus

Loe edasi