Rahvastik

Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional Development in Estonia

väljaanne
Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. 2016. aasta kogumik koondab artikleid, kus analüüsitakse arenguid rahvatervises. Artiklid käsitlevad maapiirkondade rahvastikus, majanduses ja sotsiaalelus toimuvat. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega. Esitatud on tabel omavalitsusüksuste võtmenäitajatega.
Väljaande kaas

Loe edasi

Eesti isa statistiline portree

Statistikablogi
Eve Telpt

Isadepäeva ootuses vaatas Statistikaamet, milline on Eesti isade statistiline koondportree, kui võtta vaatluse alla mehed, kelle peres kasvavad alaealised lapsed.

Loe edasi

Head isadepäeva!

Statistikablogi

Novembri teisel pühapäeval tähistame Eestis isedepäeva. Statistikaameti andmetel on 25 aastaga ehk ühe põlvkonna jooksul isa keskmine vanus lapse sünnil tõusnud ligi viis aastat.

Isa keskmine vanus lapse sünnil

Loe edasi

Kuidas valida ettevõttele võimalikult edukat asukohta?

Statistikablogi
Kreet Solnask

Kuhu on kõige mõttekam oma ettevõtet rajada? Kust ma teada saan, kus asub just minu ettevõtte sihtrühm? Nendele ja paljudele teistele sarnastele küsimustele vastuse leidmisel tuleb appi Statistikaamet asukohapõhise statistikaga.

Loe edasi

Residentsuse indeks ning selle rakendamine loendusel ja rahvastikustatistikas

artikkel
Ene-Margit Tiit, Ethel Maasing
– Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia (lk 41)

Kuidas määrata täpset rahvaarvu, kui inimeste liikuvus järjest suureneb, nii sisse- kui ka väljarännet on üha raskem jälgida ning inimesed ei ole väga usinad oma õiget elukohta registreerima? Statistikaametis on ühe lahendusena kasutusele võetud residentsuse indeks.

Väljaande kaas

Loe edasi