Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv3/165 247,25 257,1StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/16131,991,5
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1660,545,9
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/16698,5769,7
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/16119,483,5
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1634,539,4
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/16307,0284,5
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/16568,1566,7
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/16368,6348,6
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/16106,588,2
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/16277,1280,1
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/16183,0186,3
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/16411,2466,0
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/16214,2230,0
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/16186,7189,0
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/16321,0328,2
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/16192,6223,9
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/16182,2191,1
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1674,276,5
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1645,746,0
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/16
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/16764,1722,0
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv3/164 413,84 503,4-2,01,3StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/16143,4110,629,7-24,4
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1649,936,735,92,4
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/16644,9714,3-9,70,4
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/16165,9105,157,918,7
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1632,137,3-14,01,7
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/16241,1226,46,5-2,0
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/16507,4489,23,74,0
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/16307,6297,33,56,6
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/1660,353,512,70,9
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/16292,6289,21,26,3
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/16135,1139,2-3,0-0,9
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/16290,0333,8-13,1-1,4
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/16180,1198,7-9,4-1,5
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/16157,0159,5-1,610,1
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/16239,5253,4-5,5-0,4
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/16123,6194,1-36,3-0,7
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/16125,9141,5-11,01,0
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1657,261,0-6,24,7
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1635,535,9-1,24,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/16
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/16646,0616,04,93,0
Tootmisindeks2010=100, esialgnedets/16135,7137,1-1,010,0StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv4/16638,2653,3-2,3-0,2StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv4/1645,152,9-14,72,7StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv3/161 1191 163-3,87,1StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100jaan/17197,6196,80,42,7StatistikaametDSBB
Tootjahinnad22010=100dets/16108,2108,20,02,5StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRahandusministeeriumDSBB
 Tulud ja abimln eurot, esialgnedets/1512 220,410 934,0
 Kuludmln eurot, esialgnedets/1512 079,310 902,0
 Antud laenud miinus tagasimaksedmln eurot, esialgnedets/150,00,0
 Üldülejääk / -defitsiitmln eurot, esialgnedets/15141,132,0
 Kokku finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-141,1-32,0
  Kodumaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-76,1-18,1
   pankadeltmln eurot, esialgnedets/15-88,3-16,2
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnedets/1512,2-1,9
  Välismaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-65,0-13,9
Keskvalitsuse finantsnäitajadRahandusministeeriumDSBB
 Tulud ja abimln eurot, esialgnedets/158 108,47 242,0
 Kuludmln eurot, esialgnedets/158 028,07 360,0
 Antud laenud miinus tagasimaksedmln eurot, esialgnedets/150,00,0
 Üldülejääk / -defitsiitmln eurot, esialgnedets/1580,4-118,0
 Kokku finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-80,4118,0
  Kodumaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-67,298,1
   pankadeltmln eurot, esialgnedets/15-12,060,1
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnedets/15-55,238,0
  Välismaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-13,219,9
Keskvalitsuse võlgRahandusministeeriumDSBB
 Kokku võlgmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pankadeltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   rahvusvahelistelt arenguorganisatsioonideltmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   Rahvusvaheliselt Valuutafondiltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
 Keskvalitsuse poolt garanteeritud võlgmln eurot, esialgnekv2/1564,058,0

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotdets/1613 903,013 575,02,49,5
 Kodumaised nõuded mln eurotdets/1619 962,019 943,00,19,3
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotdets/16955,0894,06,810,1
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotdets/1619 007,019 049,0-0,29,3
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotdets/16-1 709,0-2 080,017,860,3
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotdets/165 670,05 811,0-2,4-1,7
Keskpanga analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse4mln eurotjaan/176 134,06 075,01,020,8
 Kodumaised nõudedmln eurotjaan/171 593,01 603,0-0,6-4,5
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjaan/17157,0165,0-4,8-38,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjaan/171 436,01 438,0-0,11,6
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjaan/172 460,02 230,010,3515,0
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjaan/17129,0101,027,746,6
Intressimäärad5DSBB
 Laenude keskmine intress% dets/162,743,09Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% dets/160,260,24Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)6Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv3/16289,1146,697,271,7
  Kaupade eksportmln eurotkv3/162 816,12 852,2-1,34,8
  Kaupade importmln eurotkv3/163 008,63 121,7-3,62,2
  Teenused, eksportmln eurotkv3/161 476,21 467,40,66,3
  Teenused, importmln eurotkv3/16924,2998,5-7,45,0
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv3/16325,4321,51,211,8
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv3/16392,3388,51,00,0
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv3/16105,3115,3-8,6-4,8
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv3/16108,9101,07,717,3
 Kapitalikonto saldomln eurotkv3/1680,830,3166,8-20,7
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv3/1681,931,2162,7-20,2
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv3/161,10,922,843,6
 Finantskonto saldomln eurotkv3/16254,494,6168,99,3
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/16297,3258,115,219,5
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/16256,1235,88,6-36,6
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/16401,0794,8-49,6-1,3
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/1615,517,7-12,6-164,8
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv3/16-9,4-19,2-50,7-53,4
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv3/16-18,9-26,0-27,611,1
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv3/16-479,0-299,659,9-45,2
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv3/16-291,1401,9-172,4-64,4
  Reservvaradmln eurotkv3/166,1-10,2-160,5-66,3
 Statistiline viga, netomln eurotkv3/16-115,5-82,340,4208,1
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotjaan/17349,3334,44,5-8,6
  Välisvaluutavaradmln eurotjaan/17244,3228,27,1-12,5
  Reservpositsioon IMFismln eurotjaan/1762,763,3-0,9249,2
  SDRidmln eurotjaan/1731,231,4-0,8-60,3
  Kuldmln eurotjaan/179,29,12,08,7
  Muud reservvaradmln eurotjaan/171,92,5-23,6-192,4
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotjaan/17
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjaan/17
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjaan/17
 IV Täiendavad kirjedmln eurotjaan/17
Väliskaubandus7StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnedets/16988,11 063,5-7,19,5
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnedets/161 158,41 159,6-0,18,2
Rahvusvaheline investeerimispositsioon6Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/1629 218,428 919,81,05,9
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/169 056,78 761,83,47,4
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/168 499,58 016,06,035,5
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/162 970,12 951,10,612,9
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/165 529,55 064,99,251,8
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1627,825,97,1-66,5
  Muud investeeringudmln eurotkv3/1611 201,411 688,1-4,2-10,1
  Reservvaradmln eurotkv3/16432,9428,01,221,8
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/1637 008,437 155,0-0,42,0
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/1620 617,420 533,80,40,8
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/162 112,02 032,83,95,1
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/16781,5710,510,011,2
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/161 330,51 322,40,61,8
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1698,6109,9-10,3-4,6
  Muud investeeringudmln eurotkv3/1614 180,314 478,5-2,13,3
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/16-7 790,0-8 235,2-5,4-10,4
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt6mln eurotkv3/1619 140,419 526,8-2,00,9Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid8Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik9tuhat inimest, esialgne20171 318101 316110,1StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
3Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
4Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
5Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
6Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
7Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
8Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
9Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
10Seisuga 1. jaanuar 2017.
11Seisuga 1. jaanuar 2016.