Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv4/165 587,75 246,8StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv4/16180,2131,9
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv4/1658,160,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv4/16704,5698,5
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv4/16162,7119,4
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv4/1635,534,5
 Ehitusmln eurot, esialgnekv4/16294,0307,0
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv4/16551,7568,1
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv4/16331,3368,6
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv4/1690,3106,5
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv4/16311,4277,1
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv4/16192,1183,6
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/16448,8411,2
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/16267,0214,2
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv4/16189,6186,7
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv4/16373,3320,9
 Haridusmln eurot, esialgnekv4/16237,8192,6
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv4/16196,9182,2
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv4/1686,074,2
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv4/1645,345,7
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv4/16
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv4/16831,2763,1
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv4/164 693,24 415,96,32,7StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv4/16158,5143,410,5-20,2
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv4/1649,149,9-1,69,7
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv4/16670,7644,94,02,3
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv4/16206,2165,924,311,9
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv4/1632,932,12,51,9
 Ehitusmln eurot, esialgnekv4/16232,6241,1-3,54,9
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv4/16495,0507,4-2,44,2
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv4/16278,0307,6-9,66,5
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv4/1657,460,3-4,90,7
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv4/16334,4292,614,314,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv4/16135,1135,5-0,30,1
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/16319,3290,010,1-4,3
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv4/16231,4180,128,5-2,1
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv4/16155,5157,0-0,910,1
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv4/16272,8239,513,91,3
 Haridusmln eurot, esialgnekv4/16170,4123,637,8-0,8
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv4/16137,7125,99,40,6
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv4/1667,257,217,57,3
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv4/1635,035,5-1,4-0,4
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv4/16
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv4/16690,8647,76,76,5
Tootmisindeks2010=100, esialgnemärts/17146,8143,32,414,8StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv1/17646,8638,21,32,7StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv1/1738,445,1-14,9-11,9StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv4/161 1821 1195,66,9StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100apr/17201,3200,70,33,2StatistikaametDSBB
Tootjahinnad22010=100apr/17109,7109,30,33,7StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRahandusministeeriumDSBB
 Tulud ja abimln eurot, esialgnedets/1512 220,410 934,0
 Kuludmln eurot, esialgnedets/1512 079,310 902,0
 Antud laenud miinus tagasimaksedmln eurot, esialgnedets/150,00,0
 Üldülejääk / -defitsiitmln eurot, esialgnedets/15141,132,0
 Kokku finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-141,1-32,0
  Kodumaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-76,1-18,1
   pankadeltmln eurot, esialgnedets/15-88,3-16,2
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnedets/1512,2-1,9
  Välismaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-65,0-13,9
Keskvalitsuse finantsnäitajadRahandusministeeriumDSBB
 Tulud ja abimln eurot, esialgnedets/158 108,47 242,0
 Kuludmln eurot, esialgnedets/158 028,07 360,0
 Antud laenud miinus tagasimaksedmln eurot, esialgnedets/150,00,0
 Üldülejääk / -defitsiitmln eurot, esialgnedets/1580,4-118,0
 Kokku finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-80,4118,0
  Kodumaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-67,298,1
   pankadeltmln eurot, esialgnedets/15-12,060,1
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnedets/15-55,238,0
  Välismaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-13,219,9
Keskvalitsuse võlgRahandusministeeriumDSBB
 Kokku võlgmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pankadeltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   rahvusvahelistelt arenguorganisatsioonideltmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   Rahvusvaheliselt Valuutafondiltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
 Keskvalitsuse poolt garanteeritud võlgmln eurot, esialgnekv2/1564,058,0

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotmärts/1713 897,013 747,01,18,1
 Kodumaised nõuded mln eurotmärts/1720 095,019 934,00,84,8
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotmärts/17924,0923,00,14,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotmärts/1719 171,019 011,00,84,9
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotmärts/17-1 220,0-1 409,013,453,9
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotmärts/175 615,05 880,0-4,50,1
Keskpanga analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse4mln eurotapr/175 868,05 954,0-1,410,9
 Kodumaised nõudedmln eurotapr/171 572,01 584,0-0,8-3,8
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotapr/17141,0149,0-5,4-27,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotapr/171 431,01 435,0-0,3-0,6
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotapr/172 909,02 759,05,4195,3
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotapr/1796,080,020,0-34,7
Intressimäärad5DSBB
 Laenude keskmine intress% märts/173,302,92Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% märts/170,250,19Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)6Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv4/16209,4291,7-28,2153,0
  Kaupade eksportmln eurotkv4/162 924,72 811,64,05,9
  Kaupade importmln eurotkv4/163 149,82 968,96,14,7
  Teenused, eksportmln eurotkv4/161 424,01 492,9-4,66,3
  Teenused, importmln eurotkv4/16973,5956,91,75,6
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv4/16341,7308,510,856,6
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv4/16395,5390,01,49,0
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv4/16166,9106,956,1-4,6
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv4/16129,1112,414,910,0
 Kapitalikonto saldomln eurotkv4/1644,683,1-46,3-66,8
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv4/1644,984,2-46,6-75,3
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv4/160,31,1-75,1-99,4
 Finantskonto saldomln eurotkv4/16264,8291,5-9,1-5,2
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv4/16-194,9258,9-175,3125,2
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv4/1649,5250,7-80,3-121,8
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv4/16676,4443,552,5124,4
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv4/16-16,415,9-203,6-50,4
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv4/16-45,0-9,4376,312,8
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv4/16-33,1-15,6112,6124,0
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv4/1625,9-469,3-105,5-93,7
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv4/1691,2-312,7-129,2-84,9
  Reservvaradmln eurotkv4/16-106,56,1-1 833,4-598,1
 Statistiline viga, netomln eurotkv4/1610,8-83,3-113,0-82,6
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotapr/17291,9305,4-4,4-34,1
  Välisvaluutavaradmln eurotapr/17195,7211,1-7,3-41,9
  Reservpositsioon IMFismln eurotapr/1752,252,9-1,2-18,6
  SDRidmln eurotapr/1730,931,3-1,21,0
  Kuldmln eurotapr/179,69,60,13,0
  Muud reservvaradmln eurotapr/173,50,6490,363,9
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotapr/17
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotapr/17
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotapr/17
 IV Täiendavad kirjedmln eurotapr/17
Väliskaubandus7StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnemärts/171 188,9978,321,515,1
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnemärts/171 326,61 077,823,111,8
Rahvusvaheline investeerimispositsioon6Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv4/1629 530,229 128,81,43,9
  Otseinvesteeringudmln eurotkv4/168 769,09 022,4-2,84,2
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv4/169 237,28 542,98,138,8
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv4/163 245,92 993,98,415,2
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv4/165 991,35 549,08,056,1
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv4/1629,727,86,9-51,0
  Muud investeeringudmln eurotkv4/1611 159,811 102,70,5-13,5
  Reservvaradmln eurotkv4/16334,4432,9-22,8-12,3
 Väliskohustused kokkumln eurotkv4/1637 326,736 846,01,31,7
  Otseinvesteeringudmln eurotkv4/1620 859,520 538,21,63,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv4/162 131,72 111,70,96,7
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv4/16849,0781,18,716,7
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv4/161 282,71 330,5-3,61,0
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv4/1695,198,6-3,6-9,5
  Muud investeeringudmln eurotkv4/1614 240,414 097,51,0-1,0
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv4/16-7 796,5-7 717,21,0-5,9
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt6mln eurotkv4/1619 039,519 038,10,0-0,9Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid8Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik9tuhat inimest, esialgne20171 316101 316110,0StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
3Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
4Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
5Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
6Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
7Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
8Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
9Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
10Seisuga 1. jaanuar 2017.
11Seisuga 1. jaanuar 2016.