Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv1/185 675,86 143,0StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/18110,9177,4
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/1863,660,3
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/18746,9769,0
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/18205,9175,4
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/1842,854,8
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/18283,5345,9
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/18582,3568,6
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/18367,7368,9
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/1891,5103,3
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/18304,4354,0
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/18211,1197,6
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/18517,3496,4
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/18278,1333,3
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/18180,4211,2
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/18350,2423,7
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/18244,4267,9
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/18202,0221,5
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/1883,288,2
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/1847,651,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/18
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/18762,0874,6
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv1/184 533,04 965,4-8,73,6StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/1869,5155,9-55,4-29,4
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/1879,776,74,030,8
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/18655,2673,5-2,74,0
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/18225,1205,89,45,6
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/1838,050,5-24,8-1,8
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/18234,1282,7-17,218,6
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/18471,3469,50,4-1,2
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/18325,5313,73,813,0
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/1853,258,3-8,71,6
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/18301,4356,4-15,49,3
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/18161,5148,58,89,1
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/18350,9341,62,7-1,1
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/18233,3286,3-18,56,8
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/18149,2180,2-17,2-4,8
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/18236,2269,0-12,2-1,0
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/18158,7176,7-10,10,6
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/18124,7144,0-13,40,3
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/1858,464,0-8,84,4
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/1834,537,1-7,14,1
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/18
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/18612,5713,8-14,25,3
Tootmisindeks (Tööstustoodangu mahuindeks)22015=100, esialgnejuuni/18114,9115,9-0,92,5StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv2/18666,6650,52,52,0StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv2/1835,847,4-24,5-26,9StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv1/181 2421 271-2,27,7StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100juuli/18210,0209,70,13,5StatistikaametDSBB
Tootjahinnad32010=100juuni/18112,9112,10,72,9StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/18980,2767,227,823,2
 Maksudmln eurot, esialgnejuuni/18458,3436,45,04,4
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuni/18195,1179,38,813,9
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuni/18168,9174,7-3,34,5
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuni/1886,175,613,9-13,9
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuni/188,26,820,636,7
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuni/18304,2277,99,56,1
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuni/1846,248,8-5,37,7
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/1850,632,754,724,3
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuni/1832,58,4286,918,6
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuni/18-4,2-4,9-14,350,0
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuni/18-38,1-34,99,2-15,5
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuni/18130,92,84 575,01 825,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuni/18-0,20,0-300,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/18-743,1-729,11,93,6
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuni/18-231,6-215,27,63,2
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuni/18-114,4-128,2-10,8-6,0
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuni/18-291,6-293,1-0,511,1
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/18-54,1-46,117,4-17,0
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuni/18-6,9-5,135,315,0
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuni/18-42,8-40,16,719,6
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuni/18-1,7-1,330,813,3
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/18776,7592,731,029,8
 Maksudmln eurot, esialgnejuuni/18469,2446,45,14,6
  tulumaksmln eurot, esialgnejuuni/18195,1179,18,913,9
  käibemaksmln eurot, esialgnejuuni/18180,7185,9-2,84,9
  aktisiisidmln eurot, esialgnejuuni/1886,175,613,9-13,9
  muud maksudmln eurot, esialgnejuuni/187,35,825,943,1
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnejuuni/18304,1277,99,46,0
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnejuuni/1869,572,0-3,521,9
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/1849,431,954,923,5
 Muud tuludmln eurot, esialgnejuuni/1831,76,7373,116,1
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnejuuni/18-4,1-4,9-16,346,4
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnejuuni/18-268,3-240,211,73,8
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnejuuni/18125,42,84 378,6
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnejuuni/18-0,20,1-300,0-300,0
 Kulud kokkumln eurot, esialgnejuuni/18-589,3-557,85,65,3
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnejuuni/18-132,4-121,19,3-0,5
 Majanduskuludmln eurot, esialgnejuuni/18-66,2-76,6-13,6-20,0
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnejuuni/18-214,0-214,4-0,28,0
 Muud toetusedmln eurot, esialgnejuuni/18-139,9-113,323,519,9
 Muud kuludmln eurot, esialgnejuuni/18-6,7-4,936,713,6
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnejuuni/18-29,2-26,89,030,4
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnejuuni/18-0,9-0,728,612,5
Keskvalitsuse võlgRahandusministeeriumDSBB
 Kokku võlgmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pankadeltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   rahvusvahelistelt arenguorganisatsioonideltmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   Rahvusvaheliselt Valuutafondiltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
 Keskvalitsuse poolt garanteeritud võlgmln eurot, esialgnekv2/1564,058,0

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotjuuni/1815 728,015 605,00,811,1
 Kodumaised nõuded mln eurotjuuni/1820 454,020 465,0-0,10,9
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuni/18952,0943,01,06,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuni/1819 502,019 522,0-0,10,6
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuni/181 456,01 198,021,5370,1
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuni/184 350,04 611,0-5,7-16,7
Keskpanga analüütilised näitajad4Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse5mln eurotjuuli/187 116,06 966,02,218,4
 Kodumaised nõudedmln eurotjuuli/181 167,01 297,0-10,0-26,0
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuli/18121,0127,0-4,7-20,4
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuli/181 046,01 170,0-10,6-26,5
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuli/184 834,04 574,05,745,3
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuli/1888,0118,0-25,417,3
Intressimäärad6DSBB
 Laenude keskmine intress% juuni/182,903,14Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% juuni/180,460,36Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)7Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv1/18-35,1256,5-113,7-145,2
  Kaupade eksportmln eurotkv1/182 947,93 173,5-7,12,7
  Kaupade importmln eurotkv1/183 260,83 360,0-3,07,4
  Teenused, eksportmln eurotkv1/181 367,31 553,5-12,06,3
  Teenused, importmln eurotkv1/18993,51 093,3-9,14,9
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv1/18272,5317,5-14,215,0
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv1/18362,4411,2-11,97,7
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv1/18138,9204,8-32,29,5
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv1/18145,0128,413,018,9
 Kapitalikonto saldomln eurotkv1/1826,2132,8-80,2-9,5
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv1/1840,2193,0-79,236,4
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv1/1814,060,1-76,82 708,8
 Finantskonto saldomln eurotkv1/18-21,7418,0-105,2-109,8
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/1835,6-384,4-109,31 355,5
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/18-38,3-115,0-66,742,7
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/18274,0727,2-62,3-37,9
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/1818,128,3-36,0-2,4
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv1/18-12,3-17,5-29,4-20,6
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv1/18-24,8-16,153,5-22,0
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv1/18-619,0359,0-272,465,7
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv1/18-211,5367,2-157,641,1
  Reservvaradmln eurotkv1/1843,6-1,9-2 342,0-279,6
 Statistiline viga, netomln eurotkv1/18-12,828,7-144,5-111,3
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotjuuli/18431,5333,729,350,8
  Välisvaluutavaradmln eurotjuuli/18353,3253,839,279,0
  Reservpositsioon IMFismln eurotjuuli/1841,441,7-0,9-17,2
  SDRidmln eurotjuuli/1829,529,8-0,8-0,2
  Kuldmln eurotjuuli/188,68,9-2,5-2,4
  Muud reservvaradmln eurotjuuli/18-1,3-0,4204,1-467,5
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotjuuli/18
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuli/18
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuli/18
 IV Täiendavad kirjedmln eurotjuuli/18
Väliskaubandus8StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnejuuni/181 266,01 240,82,016,7
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnejuuni/181 419,01 451,2-2,218,3
Rahvusvaheline investeerimispositsioon7Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv1/1831 384,331 872,5-1,55,6
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/189 165,89 140,80,33,5
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/1812 232,112 127,30,925,6
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/183 548,63 568,4-0,60,6
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/188 683,58 558,91,539,8
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/1818,625,5-27,1-35,8
  Muud investeeringudmln eurotkv1/189 637,510 290,8-6,3-10,6
  Reservvaradmln eurotkv1/18330,3288,114,78,2
 Väliskohustused kokkumln eurotkv1/1838 900,839 289,4-1,03,0
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/1822 366,022 553,7-0,84,9
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/182 410,62 397,00,610,7
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/181 127,71 125,30,224,0
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/181 282,91 271,70,91,1
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/1862,967,0-6,2-9,3
  Muud investeeringudmln eurotkv1/1814 061,314 271,7-1,5-0,9
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv1/18-7 516,5-7 416,91,3-6,6
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt7mln eurotkv1/1819 424,319 511,7-0,42,1Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid9Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik10tuhat inimest, esialgne20181 319111 316120,3StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Andmed on sesoonselt ja kalendaarselt korrigeeritud.
3Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
4Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
5Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
6Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
7Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
8Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
9Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
10Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
11Seisuga 1. jaanuar 2018.
12Seisuga 1. jaanuar 2017.