Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv3/175 792,25 811,9StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/17188,480,5
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1764,662,3
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/17753,1828,8
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/17127,1108,5
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1754,558,2
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/17382,8338,8
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/17582,0633,8
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/17402,8389,4
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/17126,6102,7
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/17304,4292,2
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/17198,5205,8
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/17449,7505,4
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/17272,3275,9
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/17208,4206,4
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/17346,1348,6
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/17210,5238,7
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/17204,2211,0
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1778,183,7
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1747,849,7
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/17
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/17790,4791,5
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv3/174 688,14 820,3-2,74,2StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv3/17148,953,2180,15,1
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv3/1798,958,868,157,5
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv3/17664,2738,9-10,14,6
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv3/17135,2144,2-6,2-10,2
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv3/1750,354,1-7,022,4
 Ehitusmln eurot, esialgnekv3/17313,9286,39,617,3
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv3/17482,9523,1-7,7-2,0
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv3/17346,7333,54,06,3
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv3/1765,456,316,23,7
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv3/17308,3292,15,518,0
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv3/17151,5158,5-4,4-1,5
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/17312,3363,1-14,0-1,9
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv3/17225,9238,3-5,215,2
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv3/17176,0174,90,610,6
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv3/17236,3246,6-4,20,6
 Haridusmln eurot, esialgnekv3/17126,7195,8-35,31,2
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv3/17131,9144,5-8,84,3
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv3/1755,762,1-10,44,5
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv3/1734,836,3-4,3-6,9
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv3/17
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv3/17647,5656,2-1,3-1,9
Tootmisindeks2010=100, esialgnenov/17145,0147,2-1,42,7StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv3/17666,6653,52,02,0StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv3/1736,549,0-25,5-31,0StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv3/171 2011 242-3,37,4StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100dets/17203,5204,2-0,33,4StatistikaametDSBB
Tootjahinnad22010=100dets/17111,2111,8-0,62,7StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnenov/17791,5737,37,421,0
 Maksudmln eurot, esialgnenov/17404,1409,3-1,39,6
  tulumaksmln eurot, esialgnenov/17165,4137,420,426,0
  käibemaksmln eurot, esialgnenov/17151,2160,2-5,68,5
  aktisiisidmln eurot, esialgnenov/1780,680,60,0-10,2
  muud maksudmln eurot, esialgnenov/176,931,1-77,8-14,8
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnenov/17266,5258,43,110,4
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnenov/1745,649,3-7,513,7
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnenov/1758,960,4-2,558,8
 Muud tuludmln eurot, esialgnenov/176,87,0-2,9-19,0
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnenov/17-2,0-4,7-57,4-51,2
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnenov/17-42,2-40,83,411,3
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnenov/1752,40,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnenov/171,4-1,6-187,5366,7
 Kulud kokkumln eurot, esialgnenov/17-753,1-728,53,44,9
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnenov/17-226,3-206,89,49,5
 Majanduskuludmln eurot, esialgnenov/17-147,8-140,35,36,0
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnenov/17-270,3-280,4-3,67,2
 Muud toetusedmln eurot, esialgnenov/17-55,9-48,415,54,9
 Muud kuludmln eurot, esialgnenov/17-7,6-7,08,685,4
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnenov/17-43,3-44,2-2,0-27,6
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnenov/17-1,9-1,435,7-24,0
Keskvalitsuse finantsnäitajadRiigi Tugiteenuste KeskusDSBB
 Tulud kokkumln eurot, esialgnenov/17618,0540,114,424,5
 Maksudmln eurot, esialgnenov/17415,4421,6-1,510,4
  tulumaksmln eurot, esialgnenov/17165,4137,420,426,0
  käibemaksmln eurot, esialgnenov/17163,5173,3-5,79,1
  aktisiisidmln eurot, esialgnenov/1780,680,60,0-10,2
  muud maksudmln eurot, esialgnenov/175,930,3-80,515,7
 Sotsiaalkindlustusmaksedmln eurot, esialgnenov/17266,5258,53,110,4
 Tulu majandustegevusestmln eurot, esialgnenov/1759,160,5-2,313,2
 Saadud toetusedmln eurot, esialgnenov/1756,158,1-3,454,1
 Muud tuludmln eurot, esialgnenov/175,05,5-9,1-31,5
 Ebatõenäoliselt laekuvad maksu-, lõivu- ja trahvinõudedmln eurot, esialgnenov/17-2,0-4,7-57,4-51,2
 Edasiantud maksud, lõivud, trahvidmln eurot, esialgnenov/17-235,9-257,9-8,510,5
 Tulem osalusteltmln eurot, esialgnenov/1752,40,0
 Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt ning muud finantstuludmln eurot, esialgnenov/171,4-1,5-193,3366,7
 Kulud kokkumln eurot, esialgnenov/17-562,8-548,02,75,5
 Tööjõukuludmln eurot, esialgnenov/17-125,3-114,59,45,6
 Majanduskuludmln eurot, esialgnenov/17-96,7-91,45,87,9
 Sotsiaaltoetusedmln eurot, esialgnenov/17-201,2-213,2-5,62,0
 Muud toetusedmln eurot, esialgnenov/17-99,9-93,66,722,0
 Muud kuludmln eurot, esialgnenov/17-10,6-6,953,6171,8
 Põhivara amortisatsioonmln eurot, esialgnenov/17-27,9-27,61,1-30,6
 Intressikulu ja muud finantskuludmln eurot, esialgnenov/17-1,2-0,850,0-33,3
Keskvalitsuse võlgRahandusministeeriumDSBB
 Kokku võlgmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pankadeltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   rahvusvahelistelt arenguorganisatsioonideltmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   Rahvusvaheliselt Valuutafondiltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
 Keskvalitsuse poolt garanteeritud võlgmln eurot, esialgnekv2/1564,058,0

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotnov/1714 526,014 315,01,57,0
 Kodumaised nõuded mln eurotnov/1720 214,020 062,00,81,4
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotnov/17921,0932,0-1,23,0
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotnov/1719 293,019 130,00,91,3
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotnov/17906,0372,0143,5143,6
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotnov/174 670,05 021,0-7,0-19,6
Keskpanga analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse4mln eurotdets/177 567,06 482,016,724,6
 Kodumaised nõudedmln eurotdets/171 475,01 456,01,3-8,0
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotdets/17136,0117,016,2-17,6
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotdets/171 339,01 339,00,0-6,9
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotdets/174 090,04 026,01,683,4
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotdets/1783,0121,0-31,4-17,8
Intressimäärad5DSBB
 Laenude keskmine intress% nov/172,803,23Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% nov/170,500,38Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)6Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv3/17241,4168,343,5-17,1
  Kaupade eksportmln eurotkv3/172 890,72 968,3-2,63,3
  Kaupade importmln eurotkv3/173 136,43 241,5-3,27,0
  Teenused, eksportmln eurotkv3/171 615,61 573,42,77,9
  Teenused, importmln eurotkv3/171 048,41 053,4-0,57,5
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv3/17308,5309,7-0,4-0,1
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv3/17421,4434,3-3,05,5
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv3/17142,2156,6-9,229,1
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv3/17109,4110,4-1,0-6,0
 Kapitalikonto saldomln eurotkv3/1749,113,8255,31,6
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv3/1796,961,557,693,6
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv3/1747,847,70,22 685,8
 Finantskonto saldomln eurotkv3/17163,4190,4-14,2-29,7
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/17132,7190,9-30,5-48,5
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/17521,9347,750,192,9
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv3/17781,9790,8-1,177,1
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv3/1713,359,2-77,6-16,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv3/17-10,6-19,1-44,611,9
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv3/17-20,2-29,6-31,530,1
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv3/17-166,4-615,5-73,0-64,4
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv3/1765,3-224,2-129,1-123,7
  Reservvaradmln eurotkv3/176,0-3,4-275,5-1,7
 Statistiline viga, netomln eurotkv3/17-127,28,3-1 627,818,7
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotdets/17288,0297,6-3,2-13,9
  Välisvaluutavaradmln eurotdets/17208,7208,8-0,1-8,5
  Reservpositsioon IMFismln eurotdets/1741,949,7-15,7-33,8
  SDRidmln eurotdets/1729,329,4-0,5-6,8
  Kuldmln eurotdets/178,98,81,1-1,5
  Muud reservvaradmln eurotdets/17-0,80,7-207,7-132,1
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotdets/17
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotdets/17
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotdets/17
 IV Täiendavad kirjedmln eurotdets/17
Väliskaubandus7StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnenov/171 151,21 134,81,48,2
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnenov/171 262,51 295,2-2,59,1
Rahvusvaheline investeerimispositsioon6Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv3/1730 853,330 073,92,65,5
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/179 225,09 123,41,11,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/1711 367,510 536,57,933,1
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/174 017,33 725,47,834,2
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/177 350,26 811,17,932,5
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1728,125,98,81,2
  Muud investeeringudmln eurotkv3/179 940,310 097,6-1,6-10,6
  Reservvaradmln eurotkv3/17292,4290,50,6-32,5
 Väliskohustused kokkumln eurotkv3/1738 361,237 649,51,93,1
  Otseinvesteeringudmln eurotkv3/1722 113,421 532,12,75,9
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv3/172 295,72 215,33,67,5
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv3/171 035,8941,510,028,5
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv3/171 259,81 273,7-1,1-5,3
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv3/1763,867,1-4,8-35,3
  Muud investeeringudmln eurotkv3/1713 888,313 835,10,4-1,5
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv3/17-7 507,9-7 575,6-0,9-5,7
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt6mln eurotkv3/1719 087,418 945,10,8-0,1Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid8Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik9tuhat inimest, esialgne20181 319101 316110,2StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
3Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
4Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
5Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
6Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
7Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
8Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
9Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
10Seisuga 1. jaanuar 2018.
11Seisuga 1. jaanuar 2017.