Eesti majandus- ja finantsnäitajad

  • Andmed on sesoonselt korrigeerimata, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmed on lõplikud, kui pole märgitud vastupidi.
  • Andmekategooria nimetus IMF-i SDDS standardi järgi on poolpaksus kirjas. Sulgudes on toodud Eestis kasutatav nimetus, kui ta on erinev.
REAALSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP jooksevhindades)1mln eurot, esialgnekv1/175 196,15 587,7StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/17116,6180,2
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/1760,058,1
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/17714,4704,5
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/17175,1162,7
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/1733,335,5
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/17239,5294,0
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/17548,5551,7
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/17330,4331,3
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/1776,490,3
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/17282,3311,4
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/17181,8192,1
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/17469,2448,8
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/17248,2267,0
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/17183,7189,6
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/17325,7373,3
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/17219,6237,8
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/17183,0196,9
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/1779,086,0
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/1742,845,3
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/17
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/17686,5831,2
Rahvamajanduse arvepidamine (SKP aheldatud väärtustes)1mln eurot, esialgnekv1/174 316,74 692,6-8,04,4StatistikaametDSBB
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüükmln eurot, esialgnekv1/1798,2158,5-38,0-26,0
 Mäetööstusmln eurot, esialgnekv1/1756,149,114,218,8
 Töötlev tööstusmln eurot, esialgnekv1/17656,8670,1-2,09,0
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustaminemln eurot, esialgnekv1/17219,4206,46,312,2
 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlusmln eurot, esialgnekv1/1730,332,9-8,010,7
 Ehitusmln eurot, esialgnekv1/17182,2232,6-21,723,1
 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remontmln eurot, esialgnekv1/17480,2494,8-3,09,2
 Veondus ja laondusmln eurot, esialgnekv1/17271,9278,1-2,36,4
 Majutus ja toitlustusmln eurot, esialgnekv1/1750,657,4-11,8-7,5
 Info ja sidemln eurot, esialgnekv1/17293,9334,4-12,18,6
 Finants- ja kindlustustegevusmln eurot, esialgnekv1/17133,1135,1-1,51,6
 Kinnisvaraalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/17325,8319,42,0-0,3
 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusmln eurot, esialgnekv1/17211,0231,4-8,814,2
 Haldus- ja abitegevusedmln eurot, esialgnekv1/17154,5155,4-0,69,3
 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustusmln eurot, esialgnekv1/17243,2272,8-10,8-1,1
 Haridusmln eurot, esialgnekv1/17155,4170,4-8,8-0,2
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekannemln eurot, esialgnekv1/17123,8137,7-10,11,1
 Kunst, meelelahutus ja vaba aegmln eurot, esialgnekv1/1760,367,2-10,22,1
 Muud teenindavad tegevusedmln eurot, esialgnekv1/1732,135,0-8,3-0,7
 FISIM - kaudselt mõõdetavad finantsvahendusteenused (-)mln eurot, esialgnekv1/17
 Netomaksud toodetelemln eurot, esialgnekv1/17571,7690,8-17,2-2,9
Tootmisindeks2010=100, esialgnemai/17147,2147,7-0,312,6StatistikaametDSBB
Tööhõivetuhat inimest, kvartali keskminekv1/17646,8638,21,32,7StatistikaametDSBB
Töötustuhat inimest, kvartali keskminekv1/1738,445,1-14,9-11,9StatistikaametDSBB
Palk (Keskmine brutopalk kuus)eurotkv1/171 1531 182-2,45,7StatistikaametDSBB
Tarbijahinnad1997=100juuni/17201,6201,7-0,12,9StatistikaametDSBB
Tootjahinnad22010=100juuni/17109,7110,0-0,33,3StatistikaametDSBB

VALITSUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Valitsussektori finantsnäitajadRahandusministeeriumDSBB
 Tulud ja abimln eurot, esialgnedets/1512 220,410 934,0
 Kuludmln eurot, esialgnedets/1512 079,310 902,0
 Antud laenud miinus tagasimaksedmln eurot, esialgnedets/150,00,0
 Üldülejääk / -defitsiitmln eurot, esialgnedets/15141,132,0
 Kokku finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-141,1-32,0
  Kodumaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-76,1-18,1
   pankadeltmln eurot, esialgnedets/15-88,3-16,2
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnedets/1512,2-1,9
  Välismaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-65,0-13,9
Keskvalitsuse finantsnäitajadRahandusministeeriumDSBB
 Tulud ja abimln eurot, esialgnedets/158 108,47 242,0
 Kuludmln eurot, esialgnedets/158 028,07 360,0
 Antud laenud miinus tagasimaksedmln eurot, esialgnedets/150,00,0
 Üldülejääk / -defitsiitmln eurot, esialgnedets/1580,4-118,0
 Kokku finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-80,4118,0
  Kodumaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-67,298,1
   pankadeltmln eurot, esialgnedets/15-12,060,1
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnedets/15-55,238,0
  Välismaine finantseeriminemln eurot, esialgnedets/15-13,219,9
Keskvalitsuse võlgRahandusministeeriumDSBB
 Kokku võlgmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg kestuse ja instrumendi järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg kestuse järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   lühiajalised võlakirjad ja laenudmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised võlakirjadmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pikaajalised laenudmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
  Kodumaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   pankadeltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
  Välismaine võlg võlausaldaja järgimln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   rahvusvahelistelt arenguorganisatsioonideltmln eurot, esialgnekv2/15515,3533,4
   Rahvusvaheliselt Valuutafondiltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
   muudelt kreeditorideltmln eurot, esialgnekv2/150,00,0
 Keskvalitsuse poolt garanteeritud võlgmln eurot, esialgnekv2/1564,058,0

RAHANDUSSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahaloomeasutuste analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala rahaagregaati M3 mln eurotmai/1714 010,013 909,00,77,6
 Kodumaised nõuded mln eurotmai/1720 171,020 090,00,44,7
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotmai/17898,0909,0-1,22,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotmai/1719 273,019 181,00,54,8
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotmai/17-494,0-871,043,378,1
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotmai/175 258,05 370,0-2,1-6,1
Keskpanga analüütilised näitajad3Eesti PankDSBB
 Eesti panus euroala baasrahasse4mln eurotjuuni/175 960,05 729,04,011,0
 Kodumaised nõudedmln eurotjuuni/171 556,01 565,0-0,6-5,3
  Nõuded euroala valitsustelemln eurotjuuni/17131,0136,0-3,7-36,7
  Nõuded teistele euroaala residentidelemln eurotjuuni/171 425,01 429,0-0,3-0,8
 Välisvarad (euroala välised) mln eurotjuuni/173 218,03 064,05,0140,0
 Väliskohustused (euroala välised) mln eurotjuuni/1793,094,0-1,1-11,4
Intressimäärad5DSBB
 Laenude keskmine intress% mai/173,213,50Eesti Pank
 Tähtajaliste hoiuste keskmine intress% mai/170,320,27Eesti Pank
FinantstugevusnäitajadRahvusvaheline Valuutafond
Väärtpaberibörs (Aktsiahinnaindeks OMX Tallinn)3. juuni 1996 = 100iga päevNASDAQ OMX TallinnDSBB

VÄLISSEKTOR
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Maksebilanss (kvartaalne)6Eesti PankDSBB
 Jooksevkonto saldomln eurotkv1/1798,579,923,3-216,7
  Kaupade eksportmln eurotkv1/173 136,22 886,98,619,3
  Kaupade importmln eurotkv1/173 308,63 104,96,616,7
  Teenused, eksportmln eurotkv1/171 294,81 437,1-9,914,8
  Teenused, importmln eurotkv1/17949,11 040,5-8,810,7
  Esmane tulu, kreeditmln eurotkv1/17244,0246,2-0,96,7
  Esmane tulu, deebetmln eurotkv1/17308,5388,6-20,6-8,8
  Teisene tulu, kreeditmln eurotkv1/17111,4182,8-39,134,4
  Teisene tulu, deebetmln eurotkv1/17121,8139,0-12,4-1,9
 Kapitalikonto saldomln eurotkv1/1723,580,5-70,81,4
  Kapitalikonto, kreeditmln eurotkv1/1724,080,8-70,3-19,3
  Kapitalikonto, deebetmln eurotkv1/170,50,369,6-92,4
 Finantskonto saldomln eurotkv1/17222,1164,734,9-457,3
  Otseinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/1738,3-309,2-112,4-207,1
  Otseinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/17-8,243,8-118,6-108,0
  Portfelliinvesteeringute nõudedmln eurotkv1/17436,8675,9-35,4-17,6
  Portfelliinvesteeringute kohustusedmln eurotkv1/1719,8-15,8-224,8-165,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, nõudedmln eurotkv1/17-15,9-43,2-63,3-66,2
  Tuletisinstrumentide (v.a reservvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonid, kohustusedmln eurotkv1/17-31,2-34,7-10,1-5,0
  Muude investeeringute nõudedmln eurotkv1/17-397,111,9-3 441,7-54,5
  Muude investeeringute kohustusedmln eurotkv1/17-164,771,0-332,1-51,4
  Reservvaradmln eurotkv1/17-24,3-106,5-77,2-138,9
 Statistiline viga, netomln eurotkv1/17100,24,32 235,9-10 595,9
Reservvarad Eesti PankDSBB
 Reservvarad kokkumln eurotjuuni/17290,5292,8-0,8-32,1
  Välisvaluutavaradmln eurotjuuni/17198,8199,7-0,5-38,9
  Reservpositsioon IMFismln eurotjuuni/1750,851,4-1,1-21,8
  SDRidmln eurotjuuni/1730,130,4-1,1-2,9
  Kuldmln eurotjuuni/179,09,3-3,3-8,2
  Muud reservvaradmln eurotjuuni/171,92,0-2,8-161,0
Rahvusvahelised reservid ja välisvaluuta likviidsus IMFi standardvormi kohaseltEesti PankDSBB
 I Reservvarad ja muud välisvaluutavarad (turuhinnas)mln eurotjuuni/17
 II Teadaolevad lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuni/17
 III Tingimuslikud lühiajalised välisvaluutavarade netorahavood (nominaalväärtuses)mln eurotjuuni/17
 IV Täiendavad kirjedmln eurotjuuni/17
Väliskaubandus7StatistikaametDSBB
 Eksport kokku, FOBmln eurot, esialgnemai/171 151,61 032,411,515,3
 Import kokku, CIFmln eurot, esialgnemai/171 304,31 218,67,013,9
Rahvusvaheline investeerimispositsioon6Eesti PankDSBB
 Välisnõuded kokkumln eurotkv1/1729 769,529 672,00,36,4
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/178 952,68 914,10,46,1
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/179 725,79 241,05,235,3
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/173 535,03 247,98,824,1
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/176 190,75 993,13,342,7
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/1727,826,25,9-29,4
  Muud investeeringudmln eurotkv1/1710 758,011 156,3-3,6-9,3
  Reservvaradmln eurotkv1/17305,4334,4-8,7-29,7
 Väliskohustused kokkumln eurotkv1/1737 433,237 500,9-0,23,1
  Otseinvesteeringudmln eurotkv1/1721 044,521 049,40,04,2
  Portfelliinvesteeringudmln eurotkv1/172 201,82 151,22,49,5
   Omandiväärtpaberid ja investeerimisfondide osakudmln eurotkv1/17911,9868,55,026,0
   Võlaväärtpaberidmln eurotkv1/171 289,91 282,70,60,3
  Tuletisinstrumendid (v.a resewrvvarad) ja töötajate aktsiaoptsioonidmln eurotkv1/1772,195,1-24,2-36,6
  Muud investeeringudmln eurotkv1/1714 114,914 205,3-0,61,0
 Netoinvesteerimispositsioonmln eurotkv1/17-7 663,7-7 829,0-2,1-8,0
Koguvälisvõlg IMFi standardvormi kohaselt6mln eurotkv1/1718 935,019 071,9-0,70,2Eesti PankDSBB
Spot valuutakursid8Euroopa KeskpankDSBB

RAHVASTIK
Andmekategooria ja selle osadÜhikVaatlusedMuutus
võrreldes
eelmise
perioodiga, %
Muutus
võrreldes
eelmise
aasta sama
perioodiga, %
Täpsem infoMeta-
andmed
viimane
vaatlus­periood
näitarv viimasel
vaatlus­perioodil
näitarv eelmisel
vaatlus­perioodil
Rahvastik9tuhat inimest, esialgne20171 316101 316110,0StatistikaametDSBB
Märkused
1EMTAK 2008; referentsaasta 2010.
2Viimase kolme kuu andmeid võidakse täpsustada.
3Seoses Eesti liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 on muutunud rahaloomeasutuste ja keskpanga analüütiliste näitajate arvutamise metoodika ning andmete võrdlemine varasemate perioodidega ei ole võimalik.
4Baasraha koosneb sularahast ringluses (euro mündid ja pangatähed)  ja Eesti Panga kohustustest krediidiasutuste ees. Baasraha arvestustes kasutatud näitaja „sularaha ringluses“ ei kajasta tegelikku riigis ringleva sularaha hulka vaid on arvutatud vastavalt eurosüsteemis kasutatavale kapitali jagamise mehhanismile (Capital Share Mechanism –CSM), mis näeb ette, et  92%  euroalal emiteeritud pangatähtedest jagatakse eurosüsteemi keskpankade vahel vastavalt nende osalusele Euroopa Keskpanga kapitalis.
5Lühiajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärasid ei avaldata, kuna Eesti valitsus ei emiteeri vastavaid võlainstrumente. Samuti ei eksisteeri keskmist intressimäära pikaajalistele valitsuse võlakirjadele, kuna Vabariigi valitsus ei teosta regulaarset pikaajaliste võlakirjade emissiooni.
6Maksebilanss, rahvusvaheline investeerimispositsioon ja koguvälisvõlg on koostatud vastavalt IMF maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni käsiraamatu 6. versioonile (BPM6).
7Alates jaanuarist 2000 avaldame väliskaubandusstatistika andmeid põhikaubandussüsteemi järgi. See tähendab, et ekspordist on välja jäetud reeksport tolliladudest ja import ei sisalda kaupade sissevedu tolliladudesse, vaid impordina võetakse arvele kaupade väljastamine tolliladudest siseringlusesse tarbimiseks või töötlemiseks. Andmete võrreldatavuse tagamiseks on ka eelmise aasta andmed esitatud põhikaubandussüsteemi järgi.
8Alates 2011 aasta 1. jaanuarist on Eestis kasutusel euro, mistõttu Eesti Pank on lõpetanud igapäevaste ametlike valuutakursside fikseerimise ja avaldamise.  Euro kursi kolmandate valuutade suhtes määramine on Euroopa Keskpanga ülesanne.
9Viimase aasta andmed võivad täpsustuda.
10Seisuga 1. jaanuar 2017.
11Seisuga 1. jaanuar 2016.