Eesnime Aleksei statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aleksei 6748 mehel. Aleksei on populaarsuselt 5. mehenimi.

Vanim Aleksei on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Aleksei on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksei vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 111,11.

Kõige rohkem on eesnimega Aleksei sündinuid märtsis, kokku 703.

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksei Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 102,66.