Eesnime Aleksi statistika

2020. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Aleksi 23 mehel. Aleksi on populaarsuselt 1371. mehenimi.

Vanim Aleksi on vanuserühmas 65–69, noorim vanuserühmas 0–4.

Aleksi on keskmiselt 19 aasta vanune (mediaanvanus on 14).

Kõige populaarsem on eesnimi Aleksi vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 0,61.