Nime Andi nimepäev on 30. november.

Eesnime Andi statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Andi 249 mehel ja alla viiel naisel. Andi on populaarsuselt 402. mehenimi ja 12405. naisenimi.

Vanim Andi on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Andi on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige populaarsem on eesnimi Andi vanuserühmas 50–54, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,50.

Kõige rohkem on eesnimega Andi sündinuid veebruaris, kokku 29.

Kõige populaarsem on eesnimi Andi Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,10.