Eesnime Irina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Irina 10311 naisel. Irina on populaarsuselt 2. naisenimi.

Vanim Irina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Irina on keskmiselt 52 aasta vanune (mediaanvanus on 54).

Kõige populaarsem on eesnimi Irina vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 197,91.

Kõige rohkem on eesnimega Irina sündinuid aprillis, kokku 1 023.

Kõige populaarsem on eesnimi Irina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 178,31.