Eesnime Jekaterina statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jekaterina 4642 naisel. Jekaterina on populaarsuselt 16. naisenimi.

Vanim Jekaterina on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jekaterina on keskmiselt 38 aasta vanune (mediaanvanus on 35).

Kõige populaarsem on eesnimi Jekaterina vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 86,03.

Kõige rohkem on eesnimega Jekaterina sündinuid novembris, kokku 434.

Kõige populaarsem on eesnimi Jekaterina Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 75,28.