Eesnime Jelena statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jelena 10258 naisel. Jelena on populaarsuselt 3. naisenimi.

Vanim Jelena on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jelena on keskmiselt 50 aasta vanune (mediaanvanus on 50).

Kõige populaarsem on eesnimi Jelena vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 171,65.

Kõige rohkem on eesnimega Jelena sündinuid mais, kokku 1 021.

Kõige populaarsem on eesnimi Jelena Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 168,91.