Eesnime Jevgeni statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Jevgeni 3700 mehel. Jevgeni on populaarsuselt 26. mehenimi.

Vanim Jevgeni on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Jevgeni on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige populaarsem on eesnimi Jevgeni vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 56,95.

Kõige rohkem on eesnimega Jevgeni sündinuid jaanuaris, kokku 352.

Kõige populaarsem on eesnimi Jevgeni Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 57,97.