Nime Karl nimepäev on 28. jaanuar.

Eesnime Karl statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Karl 2557 mehel. Karl on populaarsuselt 56. mehenimi.

Vanim Karl on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Karl on keskmiselt 26 aasta vanune (mediaanvanus on 22).

Kõige populaarsem on eesnimi Karl vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 51,86.

Kõige rohkem on eesnimega Karl sündinuid märtsis, kokku 252.

Kõige populaarsem on eesnimi Karl Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 30,66.