Eesnime Ljudmila statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Ljudmila 3320 naisel. Ljudmila on populaarsuselt 33. naisenimi.

Vanim Ljudmila on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 10–14.

Ljudmila on keskmiselt 63 aasta vanune (mediaanvanus on 65).

Kõige populaarsem on eesnimi Ljudmila vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 94,16.

Kõige rohkem on eesnimega Ljudmila sündinuid juunis, kokku 292.

Kõige populaarsem on eesnimi Ljudmila Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 84,61.