Eesnime Merit statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Merit 630 naisel. Merit on populaarsuselt 260. naisenimi.

Vanim Merit on vanuserühmas 60–64, noorim vanuserühmas 0–4.

Merit on keskmiselt 32 aasta vanune (mediaanvanus on 33).

Kõige populaarsem on eesnimi Merit vanuserühmas 30–34, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,19.

Kõige rohkem on eesnimega Merit sündinuid juulis, kokku 61.

Kõige populaarsem on eesnimi Merit Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,56.