Eesnime Nadežda statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Nadežda 3630 naisel. Nadežda on populaarsuselt 23. naisenimi.

Vanim Nadežda on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Nadežda on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 63).

Kõige populaarsem on eesnimi Nadežda vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 74,87.

Kõige rohkem on eesnimega Nadežda sündinuid septembris, kokku 399.

Kõige populaarsem on eesnimi Nadežda Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 65,36.