Eesnime Svetlana statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Svetlana 10120 naisel. Svetlana on populaarsuselt 5. naisenimi.

Vanim Svetlana on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Svetlana on keskmiselt 55 aasta vanune (mediaanvanus on 56).

Kõige populaarsem on eesnimi Svetlana vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 188,60.

Kõige rohkem on eesnimega Svetlana sündinuid märtsis, kokku 906.

Kõige populaarsem on eesnimi Svetlana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 197,34.