Eesnime Tatiana statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Tatiana 2967 naisel. Tatiana on populaarsuselt 42. naisenimi.

Vanim Tatiana on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Tatiana on keskmiselt 59 aasta vanune (mediaanvanus on 62).

Kõige populaarsem on eesnimi Tatiana vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 73,08.

Kõige rohkem on eesnimega Tatiana sündinuid jaanuaris, kokku 352.

Kõige populaarsem on eesnimi Tatiana Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 90,20.