Eesnime Valeri statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valeri 3221 mehel ja alla viiel naisel. Valeri on populaarsuselt 39. mehenimi ja 7706. naisenimi.

Vanim Valeri on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 0–4.

Valeri on keskmiselt 57 aasta vanune (mediaanvanus on 60).

Kõige populaarsem on eesnimi Valeri vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 68,76.

Kõige rohkem on eesnimega Valeri sündinuid augustis, kokku 303.

Kõige populaarsem on eesnimi Valeri Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 48,57.