Nime Valli nimepäev on 1. mai.

Eesnime Valli statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Valli 266 naisel. Valli on populaarsuselt 446. naisenimi.

Vanim Valli on vanuserühmas 85+, noorim vanuserühmas 30–34.

Valli on keskmiselt 70 aasta vanune (mediaanvanus on 71).

Kõige populaarsem on eesnimi Valli vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,35.

Kõige rohkem on eesnimega Valli sündinuid juunis, kokku 31.

Kõige populaarsem on eesnimi Valli Viljandi maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 6,81.