Perekonnanime Adamson statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Adamson 353 mehel ja 437 naisel. Perekonnanimede levikult on Adamson meeste puhul 121. ja naiste puhul 99. kohal.

Perekonnanime Adamson kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Adamson vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,43.

Perekonnanimi Adamson on levinuim Põlva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,08.