Perekonnanime Fjodorova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Fjodorova 670 naisel. Perekonnanimede levikult on Fjodorova naiste puhul 41. kohal.

Perekonnanime Fjodorova kandja on keskmiselt 47 aasta vanune (mediaanvanus on 49).

Kõige levinum on perekonnanimi Fjodorova vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,97.

Perekonnanimi Fjodorova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 14,57.