Perekonnanime Grigorjev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Grigorjev 472 mehel ja 23 naisel. Perekonnanimede levikult on Grigorjev meeste puhul 68. ja naiste puhul 5852. kohal.

Perekonnanime Grigorjev kandja on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 40).

Kõige levinum on perekonnanimi Grigorjev vanuserühmas 40–44, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,41.

Perekonnanimi Grigorjev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,74.