Perekonnanime Jõgi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Jõgi 607 mehel ja 695 naisel. Perekonnanimede levikult on Jõgi meeste puhul 42. ja naiste puhul 37. kohal.

Perekonnanime Jõgi kandja on keskmiselt 44 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Jõgi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 11,28.

Perekonnanimi Jõgi on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 41,59.