Perekonnanime Jürgenson statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Jürgenson 476 mehel ja 503 naisel. Perekonnanimede levikult on Jürgenson meeste puhul 66. ja naiste puhul 73. kohal.

Perekonnanime Jürgenson kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Jürgenson vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 8,40.

Perekonnanimi Jürgenson on levinuim Jõgeva maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 19,55.