Perekonnanime Jakovlev statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Jakovlev 481 mehel ja 32 naisel. Perekonnanimede levikult on Jakovlev meeste puhul 64. ja naiste puhul 4034. kohal.

Perekonnanime Jakovlev kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Jakovlev vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,67.

Perekonnanimi Jakovlev on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,35.