Perekonnanime Jakovleva statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Jakovleva 576 naisel. Perekonnanimede levikult on Jakovleva naiste puhul 56. kohal.

Perekonnanime Jakovleva kandja on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 48).

Kõige levinum on perekonnanimi Jakovleva vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 5,77.

Perekonnanimi Jakovleva on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 13,57.