Perekonnanime Jegorov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Jegorov 450 mehel ja 38 naisel. Perekonnanimede levikult on Jegorov meeste puhul 78. ja naiste puhul 3257. kohal.

Perekonnanime Jegorov kandja on keskmiselt 39 aasta vanune (mediaanvanus on 39).

Kõige levinum on perekonnanimi Jegorov vanuserühmas 35–39, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,59.

Perekonnanimi Jegorov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 7,67.