Perekonnanime Johanson statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Johanson 435 mehel ja 520 naisel. Perekonnanimede levikult on Johanson meeste puhul 85. ja naiste puhul 66. kohal.

Perekonnanime Johanson kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Johanson vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,91.

Perekonnanimi Johanson on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,12.