Perekonnanime Kelder statistika

2022. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kelder 188 mehel ja 176 naisel. Perekonnanimede levikult on Kelder meeste puhul 323. ja naiste puhul 409. kohal.

Perekonnanime Kelder kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kelder vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 4,05.

Perekonnanimi Kelder on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,82.