Perekonnanime Kivi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kivi 704 mehel ja 817 naisel. Perekonnanimede levikult on Kivi meeste puhul 29. ja naiste puhul 24. kohal.

Perekonnanime Kivi kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Kivi vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 13,44.

Perekonnanimi Kivi on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,78.