Perekonnanime Kelder statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Kelder 188 mehel ja 180 naisel. Perekonnanimede levikult on Kelder meeste puhul 325. ja naiste puhul 397. kohal.

Perekonnanime Kelder kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Kelder vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,76.

Perekonnanimi Kelder on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,82.