Perekonnanime Lõhmus statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Lõhmus 654 mehel ja 733 naisel. Perekonnanimede levikult on Lõhmus meeste puhul 33. ja naiste puhul 32. kohal.

Perekonnanime Lõhmus kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Lõhmus vanuserühmas 80–84, kus neid on 10 000 elaniku kohta 12,48.

Perekonnanimi Lõhmus on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 31,99.