Perekonnanime Laur statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Laur 637 mehel ja 759 naisel. Perekonnanimede levikult on Laur meeste puhul 36. ja naiste puhul 30. kohal.

Perekonnanime Laur kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Laur vanuserühmas 20–24, kus neid on 10 000 elaniku kohta 10,76.

Perekonnanimi Laur on levinuim Hiiu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 35,85.