Perekonnanime Leppik statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Leppik 572 mehel ja 627 naisel. Perekonnanimede levikult on Leppik meeste puhul 48. ja naiste puhul 47. kohal.

Perekonnanime Leppik kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Leppik vanuserühmas 85+, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,35.

Perekonnanimi Leppik on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 20,94.