Perekonnanime Mägi statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mägi 1717 mehel ja 1921 naisel. Perekonnanimede levikult on Mägi meeste puhul 5. ja naiste puhul 4. kohal.

Perekonnanime Mägi kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 42).

Kõige levinum on perekonnanimi Mägi vanuserühmas 5–9, kus neid on 10 000 elaniku kohta 26,56.

Perekonnanimi Mägi on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 113,13.