Perekonnanime Mihhailova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Mihhailova 661 naisel. Perekonnanimede levikult on Mihhailova naiste puhul 43. kohal.

Perekonnanime Mihhailova kandja on keskmiselt 46 aasta vanune (mediaanvanus on 46).

Kõige levinum on perekonnanimi Mihhailova vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 7,55.

Perekonnanimi Mihhailova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 15,72.