Perekonnanime Nõmm statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Nõmm 470 mehel ja 523 naisel. Perekonnanimede levikult on Nõmm meeste puhul 69. ja naiste puhul 63. kohal.

Perekonnanime Nõmm kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Nõmm vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,34.

Perekonnanimi Nõmm on levinuim Pärnu maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 32,30.