Perekonnanime Orlov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Orlov 467 mehel ja 5 naisel. Perekonnanimede levikult on Orlov meeste puhul 71. ja naiste puhul 23853. kohal.

Perekonnanime Orlov kandja on keskmiselt 42 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Orlov vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 3,97.

Perekonnanimi Orlov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 8,82.