Perekonnanime Orlova statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Orlova 504 naisel. Perekonnanimede levikult on Orlova naiste puhul 72. kohal.

Perekonnanime Orlova kandja on keskmiselt 49 aasta vanune (mediaanvanus on 51).

Kõige levinum on perekonnanimi Orlova vanuserühmas 70–74, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,49.

Perekonnanimi Orlova on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 10,58.