Perekonnanime Petrov statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Petrov 1128 mehel ja 82 naisel. Perekonnanimede levikult on Petrov meeste puhul 9. ja naiste puhul 1215. kohal.

Perekonnanime Petrov kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Petrov vanuserühmas 45–49, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,82.

Perekonnanimi Petrov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 22,08.