Perekonnanime Popov statistika

2021. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Popov 648 mehel ja 30 naisel. Perekonnanimede levikult on Popov meeste puhul 34. ja naiste puhul 4343. kohal.

Perekonnanime Popov kandja on keskmiselt 41 aasta vanune (mediaanvanus on 41).

Kõige levinum on perekonnanimi Popov vanuserühmas 65–69, kus neid on 10 000 elaniku kohta 6,45.

Perekonnanimi Popov on levinuim Ida-Viru maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 9,85.