Perekonnanime Rand statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Rand 509 mehel ja 580 naisel. Perekonnanimede levikult on Rand meeste puhul 59. ja naiste puhul 55. kohal.

Perekonnanime Rand kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 43).

Kõige levinum on perekonnanimi Rand vanuserühmas 75–79, kus neid on 10 000 elaniku kohta 9,80.

Perekonnanimi Rand on levinuim Saare maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 61,07.