Perekonnanime Rebane statistika

2024. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Rebane 1038 mehel ja 1133 naisel. Perekonnanimede levikult on Rebane meeste puhul 11. ja naiste puhul 10. kohal.

Perekonnanime Rebane kandja on keskmiselt 43 aasta vanune (mediaanvanus on 44).

Kõige levinum on perekonnanimi Rebane vanuserühmas 55–59, kus neid on 10 000 elaniku kohta 16,87.

Perekonnanimi Rebane on levinuim Valga maakonnas, kus neid on maakonna 10 000 elaniku kohta 42,81.